Underwriter

De flesta av oss har en eller flera försäkringar. Om huset brinner ner är det en katastrof om vi inte är försäkrade, likaså om bilen blir stulen. Men även för försäkringsbolagen skulle katastrofer kunna inträffa om de inte delade på den risk de tar när de försäkrar något som kan förorsaka omfattande och dyra skador.

Underwriter kan vara anställda av försäkringsbolag och bolag inom exempelvis finansbranschen.

Arbetsuppgifter
Underwritern är ofta specialiserade på en viss slags försäkring. Det kan till exempel handla om flyg, ansvars- eller marinförsäkringar. Underwritern arbetar med komplexa risker och bedömer om försäkringsbolaget ska försäkra risken. För att kunna fatta beslut utreder och analyserar underwritern och tar exempelvis fram statistik över tidigare inträffade skador. Som underwriter har man nytta av att vara bra på att analysera situationer och ta med hjälp av siffror ta fram fakta som behövs för att fatta beslut.

Det är vanligt att underwritern har en kombination av arbetsuppgifter. Det kan till exempel arbeta med att utarbeta försäkringslösningar för kunder och sedan bedöma vilken risk de utgör och därefter bestämma premien, det vill säga vad kunde ska betala för försäkringen. Ibland kan jobbet också innebära att ta fram nya försäkringsprodukter.

Den risk försäkringsbolaget tar vid försäkringar utreds av riskbedömaren. Riskbedömaren gör utredningar för att fastställa premierna och andra försäkringsvillkor. Man inventerar och analyserar riskerna, vilket innebär att gå igenom vilka skador som kan uppstå, exempelvis på grund av brand eller avbrott i produktionen på ett företag. Riskbedömaren arbetar också förebyggande, med till exempel information till försäkringstagaren, för att förhindra att skador ska uppstå.

Arbetsmiljö
Att arbeta som underwriter är till största delen ett kontorsjobb med många kontakter. Det kan även förekomma en del resor.

Förmågor

Förmågor som underwriter behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Jobbet som underwriter kräver att du är analytiskt lagd och kan sålla fram viktiga fakta ur ett stort material.

Samarbetsförmåga Det är viktigt att ha förmågan att bygga upp kontaktnät.