Trafikledare

Trafikledare koordinerar, planerar och övervakar trafik på vägar, järnväg eller till sjöss. Fokus i arbetet är att de som färdas i trafiken ska göra det på ett säkert och effektivt sätt. Det är bra att kunna kommunicera på ett tydligt sätt, vara bra på att organisera och trivas med ett högt tempo.

Trafikledare som arbetar med trafik på vägnätet och på järnvägen är anställda vid Trafikverket. Trafikoperatörer inom sjöfart arbetar på Sjöfartsverket. Man kan också arbeta som trafikledare på till exempel bussterminaler eller på bussföretag.

Arbetsuppgifter
Gemensamt för trafikledare är att de arbetar med att planera, organisera och övervaka trafik. Man ansvarar för att planera trafiken och ser till att den normala driften fungerar. Fokus i arbetet är att resenärer ska färdas på ett säkert sätt och att transporterna ska ske så effektivt som möjligt.

När trafiken går som planerat är trafikledarens arbete till stor del ett övervakningsarbete. Man följer trafiken genom att analysera information från många olika källor. När något problem uppstår är det trafikledaren som snabbt måste lösa situationen och ta beslut om vad som behöver göras. Arbetet innehåller mycket kontakt med de som utför transporterna och personer som arbetar med att informera resenärerna.

Vägtrafikledare arbetar på vägtrafikledningscentraler med att övervaka att trafiken på vägnätet fungerar och är säker. Om ett hinder uppstår kan man till exempel besluta om att trafiken ska ledas om eller tillkalla vägassistans. Man förser trafikanterna med information om störningar i trafiken så som köer eller avstängda vägar.

Trafikledare inom järnväg har till uppgift att planera tågtrafiken och se till att den dagliga driften fungerar. Man dirigerar tågen så de går säkert och enligt tidtabellen. Man ansvarar för att lösa problem i tågtrafiken och att det är riskfritt för dem som arbetar längs spåren. En utmaning kan vara att se till att tågen kommer fram trots snöfall och problem med växlar eller signaler.

Trafikledare inom busstrafik arbetar med att planera och övervaka trafik för busslinjer, fjärrbussar och ersättningsbussar för tåg. Man planerar busslinjer och arbetar för att tidtabellen hålls. Man löser problem med busstrafiken och informerar resenärerna.

Ett mindre antal personer arbetar som trafikoperatörer inom sjöfart/VTS-operatörer. De övervakar och ger information till fartyg om sjötrafik och eventuella problem i farlederna.

Arbetstider
Trafikledare arbetar skift enligt schema fördelat över hela dygnet.

Förmågor

Förmågor som en trafikledare behöver ha eller utveckla.

Analytisk förmåga:
Att kunna analysera komplex information

Initiativförmåga: Att lätt kunna ställa om och agera på ändrade förutsättningar och ta egna initiativ. Att kunna hitta lösningar och samtidigt sätta säkerheten först.

Kommunikativ förmåga: Arbetet innebär mycket kontakt med andra som arbetar vid järnvägen, man måste kunna kommunicera tydligt så att mottagaren av informationen förstår.

Stresstålig: Att kunna arbeta under perioder av tidspress.

Simultanförmåga: Kunna klara av flera arbetsuppgifter samtidigt.