Trädgårdsmästare

Trädgårdsmästare leder arbetet vid trädgårdsföretag eller parkanläggningar, antingen som anställd eller som egen företagare. De organiserar och planerar arbetet, men deltar också själva och utför arbete som gräsklippning, plantering, och beskärning av träd eller ansvarar för odling av prydnadsväxter. Arbetet är fritt och kräver att man kan arbeta självständigt och planera.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Trädgårdsmästare kan vara anställda på privata trädgårdsföretag eller inom offentlig sektor. De kan även arbeta som egna företagare.

Arbetsuppgifter
Som trädgårdsmästare har man en arbetsledande befattning, men ofta deltar man själv i det praktiska arbetet.

Trädgårdsmästare som arbetar i utemiljöer såsom parkanläggningar och stora trädgårdar organiserar och utför arbete som gräsklippning, sådd, plantering, ogräsrensning och beskärning av träd och buskar.

Som trädgårdsmästare kan man också arbeta med egen odling och hemförsäljning av prydnadsväxter. Man kan också vara anställd inom handel som specialister på till exempel stora Trädgårdscenter.

Där det finns växthus kan det även bli en del arbete vintertid, bland annat med att driva fram nästa säsongs växter.

Planering är en av trädgårdsmästarens viktigaste arbetsuppgifter oavsett om man arbetar vid trädgårdsföretag eller vid en parkanläggning. För att kunna leverera varor i rätt tid eller sköta parken/trädgården väl måste man se till att det finns fröer, plantor och annat som behövs.

Trädgårdsmästaren ansvarar för att man odlar rätt volymer, att tajmingen är rätt så att plantor är klara när de behövs i parken eller ska gå till försäljning. Till exempel måste julblommorna planteras i tid, skötas på rätt sätt för att ha hög kvalitet och vara klara för att säljas ute i handeln till rätt säsong på året.

Ekonomisk planering och redovisning ingår ofta i arbetsuppgifterna. Handledning av personal kan vara en annan arbetsuppgift.

Även om teknik och arbetsmetoder har utvecklats inom trädgårdsodlingen är arbetet ibland tungt. Till hjälp i arbetet har man ofta maskiner av olika slag. Teknisk utrustning används alltmer för styrning av odling och av klimatet i större växthus.

Arbetstider
Arbetet är säsongsbetonat. Det innebär att det under vissa tider på året finns mycket att göra medan det under vintern kan finnas mindre arbete.

Säsongsanställningar är vanliga inom trädgårdsbranschen.

Arbetsmiljö
Som trädgårdsmästare kan man arbeta både utomhus och i växthus under alla årstider.

Förmågor

Förmågor som en trädgårdsmästare behöver ha eller utveckla:

Handlingskraft: Arbetet är fritt och kräver att man kan arbeta självständigt och planera sin tid.

Sammarbetsförmåga: Eftersom man har arbetsledande funktion och kontakt med kunder är det bra att trivas med att samarbeta med andra.

Stresstålighet: Under vissa tider på året kan det vara mycket att göra.