Trädgårdsrådgivare/ trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare/trädgårdskonsulenter arbetar med att ge råd och information om trädgårdsodling till yrkesodlare. De kan också arbeta med information och rådgivning om till exempel användning av bekämpningsmedel, gödsel, fröer och plantmaterial. I arbetet ingår mycket kontakt med odlare.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Trädgårdsrådgivare arbetar vid länsstyrelser, inom hushållningssällskapen och hos leverantörer till trädgårdsnäringen.

Arbetsuppgifter
Trädgårdsrådgivare arbetar med att ge råd om trädgårdsproduktion, både utomhus (på friland) och i växthus. Rådgivningen kan riktas både mot kommersiella odling och fritidsodlare.

Man ger råd om till exempel val av växter, växtnäring och skydd mot insekter, svampar och andra skadegörare. Arbetet innebär också att följa och stödja utvecklingen av nya sorters bär, frukter, grönsaker och prydnadsväxter.
Den ekologiska odlingen ökar i omfattning och där efterfrågas rådgivning. Trädgårdsrådgivare kan också bli engagerade i ekonomiska frågor och även vara specialiserade inom områden som ekonomi eller byggnadsteknik. Arbetet kan handla om att informera om skatteregler, att ge råd i budgetfrågor eller informera om tekniska hjälpmedel och nyheter inom konstruktion av till exempel växthus.

Arbetet är självständigt och omväxlande. Kontakten med odlarna är en viktig del av arbetet. Trädgårdsrådgivare besöker till exempel trädgårdsföretag, ordnar kurser, fältvandringar och studieresor. Man har också mycket kontakter med myndigheter.

Trädgårdsrådgivare som är anställda vid en myndighet såsom länsstyrelsen kan arbeta för att förverkliga politiska mål, framför allt genom att sprida information och ge rådgivning. Det kan gälla områden som korrekt användning av biologiska och kemiska bekämpningsmedel eller att utveckla både den vanliga och den ekologiska odlingen. Arbetet innebär att man bevakar att lagar inom miljöområdet följs samt att man handlägger frågor om tillstånd och ekonomiskt stöd. En annan uppgift är att anordna kurser som ger odlarna behörighet att använda bekämpningsmedel.

För att hålla sina kunskaper aktuella behöver trädgårdsrådgivarna följa forskningen som sker inom området. Genom att ha kontakter med kolleger och odlare arbetar man sedan för att omsätta nya forskningsresultat i praktisk verksamhet.

Förmågor

Förmågor som trädgårdsrådgivare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att inspirera och stödja andra: Det är viktigt att man är förtroendeingivande.

Kommunikativ förmåga: Arbetet innebär att man kan hantera sociala kontakter och man bör ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift.

Rörlighet: Trädgårdsrådgivare tillbringar mycket arbetstid utomhus i olika trädgårdar.

Samarbetsförmåga: Som rådgivare bör man kunna samarbeta med kunder och medarbetare.