Truckförare

Truckförare lastar, lossar och förflyttar gods på till exempel lager eller industrier. De ansvarar för att godset finns på rätt plats. Det är viktigt att vara ordningsam och noggrann.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Truckförare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att truckförare kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på truckförare kommer att öka något under prognosperioden. Truckförares arbetsmarknad påverkas av hur det går för branscherna där de är verksamma, främst industrin och handeln.

Tillgången på truckförare väntas tillgodose efterfrågan de närmaste fem och tio åren. Pensionsavgångarna är normalstora och det kommer att finnas tillräckligt med personal till de ersättningsrekryteringar som behöver göras eftersom många utbildar sig.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Truckförare arbetar på industrilager, lagerterminaler, lastbilscentraler eller stora lager hos grossister inom handeln. Man arbetar också i hamnar, godsterminaler och sågverk. Det är vanligt att truckförare är anställda av bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter
Truckförare arbetar med att lasta, lossa och förflytta gods, till exempel mellan olika transporter och lager eller mellan lager och produktion. Man tar emot inkommande gods och ser till att godset finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Truckförare använder skanners för att läsa av dataetiketter på godset som ska flyttas och får via dataskärmar i truckarna besked om var på lagret godset ska placeras eller hämtas.

Det finns många olika sorters truckar. Vilken man använder varierar beroende på var man arbetar och vilken typ av gods som hanteras. Exempel på truckar är motviktstruck, skjutstativtruck, sidolastande truck och stödbenstruck.

Arbete med emballering kan också förekomma samt att hålla ordning och reda på lagret. Service och underhåll av trucken genomförs också. Det kan ingå i arbetet att hantera frakthandlingar och beställningar.

Arbetsmiljö

Vid behov används skyddsutrustning som till exempel hörselskydd eller kläder för arbete i kylrum.

Arbetstid
Skiftarbete förekommer.

Förmågor

Förmågor som en truckförare behöver ha eller utveckla:

God fysik: En del arbetsuppgifter kan vara fysiskt tunga och det är viktigt att arbeta ergonomiskt.

Noggrann: Truckförare behöver ett sinne för ordning och vara noggranna med att kontrollera att uppgifter är korrekt utförda. Godset behöver finnas på rätt plats vid rätt tid för att inte störa transporter och produktion.

Organisationsförmåga
: Som truckförare behöver man kunna följa och förstå en given struktur, till exempel för var gods ska placeras på ett lager.