Truckförare

Truckförare lastar, lossar och förflyttar gods på till exempel lager eller industrier. De ansvarar för att godset finns på rätt plats. Det är viktigt att vara ordningsam och noggrann.

Truckförare arbetar på industrilager, lagerterminaler, lastbilscentraler eller stora lager hos grossister inom handeln. Man arbetar också i hamnar, godsterminaler och sågverk. Det är vanligt att truckförare är anställda av bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter
Truckförare arbetar med att lasta, lossa och förflytta gods, till exempel mellan olika transporter och lager eller mellan lager och produktion. Man tar emot inkommande gods och ser till att godset finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Truckförare använder skanners för att läsa av dataetiketter på godset som ska flyttas och får via dataskärmar i truckarna besked om var på lagret godset ska placeras eller hämtas.

Det finns många olika sorters truckar. Vilken man använder varierar beroende på var man arbetar och vilken typ av gods som hanteras. Exempel på truckar är motviktstruck, skjutstativtruck, sidolastande truck och stödbenstruck.

Arbete med emballering kan också förekomma samt att hålla ordning och reda på lagret. Service och underhåll av trucken genomförs också. Det kan ingå i arbetet att hantera frakthandlingar och beställningar.

Arbetsmiljö

Vid behov används skyddsutrustning som till exempel hörselskydd eller kläder för arbete i kylrum.

Arbetstid
Skiftarbete förekommer.

Förmågor

Förmågor som en truckförare behöver ha eller utveckla:

God fysik: En del arbetsuppgifter kan vara fysiskt tunga och det är viktigt att arbeta ergonomiskt.

Noggrann: Truckförare behöver ett sinne för ordning och vara noggranna med att kontrollera att uppgifter är korrekt utförda. Godset behöver finnas på rätt plats vid rätt tid för att inte störa transporter och produktion.

Organisationsförmåga
: Som truckförare behöver man kunna följa och förstå en given struktur, till exempel för var gods ska placeras på ett lager.