Transportplanerare

Transportplanerare vid företag och industrier samordnar transportuppdrag och undersöker hur de varor som företaget tillverkar eller säljer ska transporteras mest effektivt. Transportplaneraren utreder olika transportalternativ och samordnar lastning och lossning. Allt fler transporter rör sig över nationsgränser så språkkunskaper blir allt viktigare i yrket.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsuppgifter
Företagen håller av ekonomiska skäl så små lager som möjligt. Detta ställer stora krav på att transporterna sker snabbt, i rätt tid, till rätt plats och med rätt fordon. Transportplaneraren utreder olika transportalternativ från såväl teknisk som ekonomisk utgångspunkt och samordnar tidplaner för lastning och lossning.

Arbetet handlar om att välja transportvägar och transportmedel, göra frakt och kostnadskalkyler, skaffa extra transportkapacitet, sköta kontakter med kunder, underleverantörer och myndigheter. Transportplanerare utreder också reklamationer.

Planerarna följer upp transporter och hittar nya lösningar vid förseningar. Transportplaneraren kan också ta fram underlag för avtal med dem som ska utföra transporterna.

Datorn är ett viktigt hjälpmedel i arbetet. Goda kunskaper i språk har blivit allt viktigare, eftersom många transporter rör sig över nationsgränserna.

Transportplanerare vid ett rederi planerar och fördelar lastutrymme ombord och upprättar lastlistor. De kan också vara anställda vid flyget eller vid ett företag som specialiserat sig på transportplanering.

Speditörer och varuleverantörer är yrkesgrupper som transportplanerare samarbetar med. De kan också samråda med tekniker för att lösa olika transportproblem som exempelvis hur gods ska förpackas.

Transportplanerare anställda vid trafikföretag som till exempel lokaltrafiken, SJ, åkerier eller lastbilscentraler kallas ofta trafikplanerare. De utreder transportvägar och tar fram förslag till trafiklinjer, turlistor och tidtabeller.

Arbetstid
Arbetet utförs oftast under dagtid men skift och jourtjänstgöring förekommer.

Förmågor

Förmågor som en transportplanerare behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Transportplanerare behöver kunna ge och ta instruktioner utan att tappa väsentlig information.

Kundfokus: Vara lyhörd och uppmärksam på kundens behov.

Organisationsförmåga: Man bör tycka om att planera och organisera. Det är bra att ha förmåga att överblicka flera saker samtidigt och organisera transporter på effektivaste sätt.

Serviceinriktad: Förstå vad kunder och medarbetare vill och agera utifrån det.

Stresstålig:
Det är bra att kunna hantera högt arbetstempo och att tycka om att lösa de problem som iblnad uppstår.