Transportledare

Transportledare koordinerar transporter av olika slag så att varor och gods når sina mottagare. Arbetet innebär främst lastplanering. Transportledaren säkerställer att det finns plats för godset och att godset hamnar på rätt ställe samt att transporterna ska vara ekonomiska och effektiva.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Transportledare kan arbeta vid ett företags distributionsavdelning, på transport- och speditionsföretag, vid flyget, vid järnvägen, på ett taxiföretag eller vid lokaltrafiken.

Arbetsuppgifter
Transportledare arbetar med ruttplanering, det innebär att man planerar i vilken ordning som gods ska hämtas eller levereras hos olika kunder för att uppnå största möjliga effektivitet. Det kan handla om att boka in transporter med olika åkerier eller att lastplanera inom transportföretaget, eller en lastbilscentral eller liknande.

Transporter ska planeras så att de blir så effektiva, billiga och miljövänliga som möjligt. Transporter ska ske snabbt, i rätt tid och till rätt plats. Om en körning är fullastad och man behöver ha med mer gods måste transportledaren hitta någon annan lösning så att godset kommer fram i rätt tid.

Transportledare vid ett speditionsföretag arbetar i en ledningscentral och tar emot beställningar från kunder som har gods som behöver trnasport. Transportledaren kontaktar en transportör och kontrollerar om det finns plats för kundens gods. Kontakten med yrkesförarna sköts med hjälp av datakommunikation över handdatorer, komradio och mobiltelefoner.

Transportledare vid lokaltrafiken och taxiföretag benämns trafikledare eller vägtrafikledare. Vid lokaltrafiken övervakar man att tidtabellen följs och att trafiken fungerar bra. Vid förseningar omdirigeras trafiken. Arbetar man vid en beställningscentral för taxibilar tar man emot beställningar och förmedlar körningar till taxiförare via en display i bilen, kommunikationsradio, mobiltelefon eller via en pappersremsa som skrivs ut i bilen.

Vid järnvägen kallas yrket tågsamordnare. Tågsamordnaren fattar beslut om ersättningstrafik vid trafikstörningar. Det kan innebära att ordna transport med buss eller taxi vid förseningar eller ställa in en avgång när det fattas personal eller fordon. Fordonsledare ansvarar för hur tågvagnarna trafikeras och kan sätta in extra vagnar när antalet passagerare är ovanligt stort.

Förmågor

Förmågor som en transportledare behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Kunna ge och ta instruktioner utan att tappa väsentlig information.

Kundfokus: Vara lyhörd och uppmärksam på kundens behov.

Organisationsförmåga: Förmåga att överblicka flera saker samtidigt och organisera transporter på effektivaste sätt.

Produktivitetsinriktad: Producera tillfredsställande resultat på kort tid.

Serviceinriktad: Förstå vad kunder och medarbetare vill och agera utifrån det.

Stresstålig:
Kunna hantera högt arbetstempo och motgångar.