Trafiklärare

Trafiklärare undervisar personer som ska ta körkort. Den teoretiska utbildningen sker ofta i grupp och den praktiska består av individuella körlektioner i olika trafikmiljöer. Det är trafikläraren som bedömer när en elev är mogen för uppkörning. Trafikinspektörerna examinerar sedan körkortsaspiranter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som trafiklärare arbetar man oftast på en trafikskola i privat regi. Trafiklärare kallas också bilskollärare. Trafikläraren tillbringar mycket tid i bilen och svarar för att eleverna får möjlighet att köra i olika slags trafikmiljöer, även i mörker och när det råder halka.

Arbetsuppgifter
Trafiklärare undervisar elever som ska ta körkort för moped, personbil, motorcykel, buss, lastbil och släpfordon. Undervisningen består av både en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska undervisningen sker oftast i grupp och då går trafikläraren tillsammans med eleverna igenom trafikregler, trafikvett och trafikmiljö. I arbetet ingår även att förbereda lektionerna och genomföra skriftliga prov. Den praktiska delen av undervisningen består av körlektioner. Alla moment i körningen övas liksom tillämpning av den teoretiska undervisningen. Det är trafikläraren som avgör när eleven är mogen för uppkörning.

Arbetsmiljö
Trafikskoleelever kan vara nervösa under körlektionerna, vilket ställer speciella krav på läraren. De måste ha elevens förtroende och ha förmåga att ge stöd under körningen. De har ansvar för såväl elev som bil under själva körningen. Trafiklärare kan ha oregelbunden arbetstid på grund av teoriundervisning och mörkerkörning som är förlagd till kvällstid. De sitter mycket i jobbet och kan därför få problem med rygg och höfter. De kan också bli utsatta för stress i olika trafiksituationer.

Trafikinspektörer
När eleverna genomgått teoretisk och praktisk utbildning är det dags för uppkörning. Trafikinspektörer är anställda av Trafikverket och arbetar huvudsakligen med att examinera körkortsaspiranter, förarprov. De åker ut med körkortseleverna, bedömer deras körning och beslutar om att godkänna dem eller inte. De kan också ha hand om yrkestrafikprov för till exempel taxiförarlegitimation. I arbetsuppgifterna kan även ingå att ge information om körkorts- och trafiksäkerhetsfrågor.

Trafikinspektörer med påbyggnadsutbildning har också ansvaret för tillsynen av trafikskolornas och trafikövningsplatsernas verksamhet och att ge tillstånd att bedriva dessa verksamheter. Ett fåtal specialutbildade trafikinspektörer har kontakter med försäkringskassa och länsstyrelse och utför praktiska körprov i samband med utredningar om indragning av körkort på grund av sjukdom eller liknande. Trafikinspektörer finns också inom försvaret.

Som trafikinspektör tillhör man en arbetsgrupp, men uppgifterna innebär mycket ensamarbete och också en del resor till andra orter. Trafikinspektörer träffar många människor och måste kunna fatta beslut också i pressade situationer och ha god bedömningsförmåga. De sitter i bil en stor del av arbetsdagen vilket kan vara ansträngande för rygg och höfter.

Förmågor

Förmågor som trafiklärare behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Trafikläraren behöver ha förmågan att anpassa sitt språk och göra sig förstådd.

Pedagogisk förmåga: Det är viktigt att kunna lära ut och föra ut information på ett intressant sätt.

Stresstålig: Arbetet kan ibland vara stressigt med många lektioner varke dag. Vissa trafiksituationer kan även vara intensiva där det krävs lugn och uppmärksamhet från trafikläraren.

Serviceinriktad: Man behöver förstå vad kunder vill och agera utifrån det.

Säkerhetsfokus: Trafiklärare bör ha en god förmåga att förutse risker.

Uppmärksam: Trafikläraren behöver vara uppmärksam på och lyhörd för andra och ha god människokännedom.