Pilot

En pilot flyger flygplan och kallas även trafikflygare om de arbetar i den civila luftfarten. Piloten planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Arbetet är ansvarsfullt och passar den som är tekniskt intresserad och har god fysik. Jobbet innebär arbete dygnet runt på oregelbundna arbetstider.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Piloter är anställda hos flygbolag.

Arbetsuppgifter
Före flygningen ska en färdplan tas fram. För att färdplanen ska bli korrekt samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt, vilket väder det är på de områden planet ska passera med mera. Uppgifterna i färdplanen styr autopiloten. När man är på höjd och inget anmärkningsvärt händer är det ofta autopiloten som håller kursen och flyghöjden. Under start och landning flyger däremot piloterna flygplanet manuellt.

Före starten måste flygplanet inspekteras på utsidan för att se till att det inte finns några yttre skador eller is. Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Loggboken och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kapten som fattar alla beslut men gör det i samråd med styrman. Piloter måste ha arbetat ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet; den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, medan den andre flyger.

Precis före själva flygningen begärs ett tillstånd att starta från flygledningen. Under de delar av flygningen då autopiloten styr, är det fortfarande kaptenens och styrmannens uppgift att övervaka situationen och de instrument som används. Man har hela tiden radiokontakt med flygtrafikledningar längs vägen och även med andra flygplan. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika saker som kan inträffa under flygningen, som till exempel turbulens.

Inför landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

Förmågor

Förmågor som piloter behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Kunna fatta svåra beslut utifrån det underlag som finns att tillgå.

Förmåga att följa regler och instruktioner: I flygtrafiken pågår den tekniska utvecklingen och nya flygplansmodeller tas i bruk, ny teknik för navigering med mera införs. Detta gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på piloten.

Samarbetsförmåga: Flygsäkerheten bygger på att samarbetet ombord på planet fungerar.

Simultanförmåga: Det är många saker att hålla reda på och mycket sker samtidigt.

Säkerhetsfokus: Förmåga att alltid sätta säkerheten i första rummet.