Taxiförare

Taxiförare har ett serviceyrke, de kör kunder mellan olika platser på beställning. Man möter varje dag många passagerare och det är viktigt att både se till att de kommer snabbt och säkert dit de ska och att bemöta kunderna på ett trevligt sätt.

Taxiförare är anställda av taxiåkerier, eller så kan man vara förare i ett enskilt företag (egenföretagare). De flesta taxiåkerierna är enbilsföretag.

Arbetsuppgifter
Taxiförare kör kunder i bil från en plats till en annan. Kunderna ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt dit de vill åka. När kunden är framme tar man betalt. Numera blir det allt vanligare med kortbetalningar, hanteringen av kontanter för taxiförare minskar.

Kundernas beställningar kommer oftast via en beställningscentral. För det mesta ägs den gemensamt av flera taxiåkerier. Det händer också att taxiföraren får kunder genom att bli invinkade direkt på gatan.

En taxiförare behöver ha goda kunskaper om det område han eller hon kör inom. Allt fler taxibilar är utrustade med satellitnavigeringssystem GPS (Global Positioning System) som en hjälp för föraren i arbetet.

Förutom transporter av privat- eller företagskunder taxikörningar körs även färdtjänst, skolskjutsar, avtalskunder, sjukresor och bud. De flesta körningarna är korta och sker i eller i närheten av tätorter.

Arbetsmiljö
Taxibilarna är ofta utrustade med skyddskameror för att öka taxiförarnas trygghet.

Tunga lyft förekommer - framför allt inom färdtjänsten. Det är viktigt att tänka på att lyfta på ett säkert sätt. Hjälpmedel finns, t.ex. trappklättrare som assisterar vid flytt av resenärer i trappor.

Arbetstider
Taxiförare har ofta schemalagda arbetstider som varierar under dygnet. Många taxiförare har själva möjlighet att välja sina egna arbetstider.

Förmågor

Förmågor som en taxiförare behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Kunna hantera förändringar som uppkommer i arbetet.

Förmåga att passa tider: Kunna planera och använda sin tid.

Serviceinriktad: En taxiförare har många kundkontakter och arbetet innebär till stor del att ge god service till kunder.

Stresstålig: Kunna behålla sitt lugn i stressade situationer i trafiken och arbetet.