Personbilsmekaniker

Personbilsmekaniker gör felsökningar, service och reparationer på personbilar eller motorcyklar. Arbetet kräver noggrannhet och servicekänsla. Kundkontakter ingår i arbetet. Utvecklingen inom yrket går mot att det blir alltmer elektronik och mindre mekanik för personbilsmekanikern att hantera.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Bilmekaniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för bilmekaniker* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på bilmekaniker ökar under de närmaste tio åren. Antalet fordon ökar i takt med att vi blir fler i befolkningen. En del bilmekaniker lämnar yrket och går till andra yrken efter en tid, vilket skapar behov av ersättningsrekryteringar. Teknikutvecklingen kommer att ställa högre kompetenskrav på bilmekaniker som anställs framöver.

Tillgången på bilmekaniker blir stor men otillräcklig. Det utbildas inte tillräckligt många bilmekaniker på gymnasieskolans fordons- och transportprogram.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för bilmekaniker, men yrket ingår i yrkesgruppen Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer där bland annat lastbilsmekaniker ingår. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Personbilsmekaniker arbetar oftast med flera olika bilmärken på bilverkstäder, men det finns också personbilsmekaniker som är specialiserade på ett bilmärke.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för personbilsmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera lätta fordon. På de flesta verkstäder tar personbilsmekanikern emot kunderna när bilen lämnas in. Genom samtal med kunden får personbilsmekanikern en bättre möjlighet att avgöra vad felet är, uppskatta hur lång tid felet tar att åtgärda och vad det kommer att kosta. På större verkstäder tas kunden ofta emot av en kundmottagare som lämnar uppgifterna vidare till personbilsmekanikern. En personbilsmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för personbilsmekaniker. Det ingår alltmer avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en större del av reparationerna. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd. För att ta reda på var felet sitter gör personbilsmekanikern en digital felsökning med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning. Mekanikern kopplar upp sig mot bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av.

Reparationsarbete innebär oftast att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens datorprogram kodas datorerna om. Efter reparationen ser mekanikern till att allt fungerar genom en funktionskontroll vilket ibland innebär att man provkör bilen.

Även underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna. Personbilsmekanikern installerar också elektrisk utrustning som GPS eller stereo.

Förmågor

Förmågor som en personbilsmekaniker behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: En personbilsmekaniker bör kontrollera att arbetet är korrekt utfört för att säkerställa att inga misstag begås.

Problemlösningsförmåga: Arbetet handlar mycket om felsökning och att lösa olika problem.

Serviceinriktad: Personbilsmekaniker har mycket kundkontakter. Det är viktigt att kommunicera med kunderna, skapa goda relationer och vara lyhörd för deras behov.

Självständighet: Personbilsmekaniker har till stor del ett självständigt arbete. Det är viktigt att kunna ta egna initiativ.