Tandsköterska

Tandsköterskor arbetar med att assistera vid undersökningar och behandlingar av patienter. De utför även en del självständiga behandlingar. Arbetet sker ofta i vårdteam med tandläkare och tandhygienister. Tandsköterskor arbetar även med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. God känsla för service och noggrannhet är viktiga förmågor i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Tandsköterskor

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att tandsköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på tandsköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av tandsköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn. Även politiska beslut om hur tandvårdsstödet ska utformas påverkar efterfrågan på tandsköterskor.

Tillgången på tandsköterskor väntas minska och därmed inte möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att medelåldern inom yrket är hög och stora pensionsavgångar kommer att ske under de närmaste tio åren, som inte kommer att kunna fyllas av antalet nyexaminerade.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Tandsköterskor arbetar på tandvårdsmottagningar inom Folktandvården eller hos privata tandvårdskliniker. En del tandsköterskor arbetar med sjukhustandvård och specialisttandvård.

Arbetsuppgifter
Tandsköterskan arbetar i vårdteam med tandläkare och tandhygienister. Den främsta arbetsuppgiften är att assistera vid undersökning och behandling av patienter. Tandsköterskan förbereder arbetet genom att ta fram och ställa i ordning utrustning och arbetsmaterial. En viktig del av arbetet är att rengöra och sterilisera instrument.

Arbetsfördelningen på en tandvårdsmottagning ser olika ut beroende på tandsköterskans erfarenhet och utbildning. Det kan också skilja sig åt mellan olika mottagningar. Tandläkaren kan överlåta en del självständiga arbetsuppgifter till tandsköterskan. Det kan handla om att tandsköterskan ger bedövning, tar röntgenbilder och tandavtryck eller gör tillfälliga fyllningar.

En tandsköterska arbetar även med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Tandsköterskan kan ha kontakt med barn i förskolan och skolan, där de bland annat informerar om tandvård och sköter fluorsköljning.

I arbetet ingår ofta administrativa uppgifter. Det kan innebära att ta emot patienter och telefonsamtal i klinikens reception. Tandsköterskan kallar patienter till behandling, bokar nya tider och tar betalt. Även fakturering och journalhantering ingår i arbetet. Att sköta inköp kan också vara en del av jobbet. Datorvana är viktigt eftersom administrativa IT-system används i arbetet.

Med tiden kan tandsköterskan vidareutbilda sig till exempelvis ortodontisköterska och arbeta med tandreglering eller till operationstandsköterska och assistera vid tandkirurgiska operationer.

Arbetsmiljö
Tandsköterskor bör ha god fysik då arbetet kan vara ansträngande för axlar och nacke.

Förmågor

Förmågor som en tandsköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Empatisk förmåga är viktigt för att kunna skapa trygghet för patienten under behandlingen.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kommunicera och uttrycka sig på ett tydligt sätt mot patienter och kollegor.

Noggrannhet: I arbetet ingår att rengöra och sterilisera instrument samt att förbereda inför undersökningar.

Serviceinriktad: Det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus för att utveckla en bra, professionell relation samt för att patienten ska vilja komma tillbaka.

Samarbetsförmåga: Tandskörskor samarbetar ofta i team tillsammans med tandläkare och tandhygienister.