Tandhygienist

Tandhygienister arbetar främst förebyggande men arbetar även med behandlingar av sjukdomar. De verkar för bättre munhälsa genom att informera och undervisa både enskilda patienter och grupper till exempel i skolor. Man kan vara verksam såväl inom privat som offentlig tandvård och som egenföretagare.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Tandhygienister

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att tandhygienister möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på tandhygienister förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen. Detta ökar behovet av tandhygienister. Även politiska beslut om hur tandvårdsstödet ska utformas påverkar efterfrågan på tandhygienister.

Tillgången på tandhygienister väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara relativt stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Tandhygienister kan vara anställda inom folktandvården, hos privatpraktiserande tandläkare, på sjukhus och på landstingets tandhälsovårdsavdelning. Dessutom finns det tandhygienister som arbetar som egna företagare i egna mottagningar eller med uppsökande verksamhet.

Arbetsuppgifter
Tandhygienister undersöker munhålan, diagnostiserar och behandlar tandlossning och kariessjukdomar. Exempel på arbetsuppgifter är röntgenbildstagning, foto, saliv- och bakterieprov, tandstensborttagning, puts och polering. I samband med behandling kan de också ge smärtlindring och skriver också ut recept på läkemedel inom sitt område.

Tandhygienister informerar om hur man förebygger mun- och tandsjukdomar och ger råd om munhygien och kost, inte bara till enskilda patienter, utan också på barnavårdscentraler, i skolor, på servicehem för äldre och i uppsökande vård. Att arbeta förebyggande med folkhälsofrågor som exempelvis tobaksbruk är en annan viktig arbetsuppgift. Ett viktigt fokus i tandhygienistens arbete är att se hur människans beteende kan påverka tandhälsan.

För varje patient förs journal - iakttagelser, behandlingar, utvärdering och uppföljning dokumenteras. Tandhygienisten kan ansvara för de regelbundna undersökningarna och tandhälsokontrollerna. Tandhygienisten ställer diagnos om karies- och tandlossningssjukdomar och bedömer patientens behov av behandling. I de fall behandlingen kräver tandläkarkompetens hänvisas patienten vidare.

Inriktningar
Man kan arbeta inom specialisttandvården, till exempel tandreglering, barntandvård eller tandlossningssjukdomar. Det finns också tandhygienister som arbetar med uppsökande verksamhet till exempel vid barnavårdscentraler och inom äldreomsorg. Tandhygienisten kan också arbeta inom utbildning och forskning samt inom dentalindustrin och med ledarskap.

Arbetsmiljö
Tandhygienisten är en del av ett tandvårdsteam men samarbetar ofta även med andra personalgrupper inom vården.

Det är viktigt att arbeta enligt ergonomiskt goda principer då arbetet annars kan vara ansträngande för axlar och nacke.

Förmågor

Förmågor som en tandhygienist behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att vara lyhörd och kunna utrycka sig på ett tydligt sätt, både i tal och skrift, så att patienten förstår råden de får och vad behandlingen innebär.

Serviceinriktad:
Som tandhygienist är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus för att utveckla en bra, professionell relation och för att hen ska vilja komma tillbaka.

Noggrannhet: Undersökningarna innebär att man behöver vara noggrann och metodisk för att minimera riskerna för misstag och för att genomföra arbetet på ett korrekt sätt.

Samarbetsförmåga: Som tandhygienist arbetar man mycket tillsammans med exempelvis tandläkare, vilket gör det viktigt att man kan samarbeta bra med andra människor.

Självständighet: Som tandhygienist förbereder och genomför man behandlingen ofta själv, vilket gör det viktigt att kunna arbeta självständigt.