Tandhygienist

Tandhygienister arbetar med förebyggande munhälsovård och med behandling av vissa tandsjukdomar. De informerar och ger råd till både enskilda patienter och grupper i till exempel skolor. Tandhygienister kan även arbeta med uppsökande tandvård, oftast inom äldrevården. Arbetet är till stor del självständigt och kommunikativ förmåga är viktigt.

Tandhygienister är anställda inom folktandvården eller på privata tandvårdskliniker. Tandhygienister kan även arbeta på sjukhus eller inom specialisttandvården. En del tandhygienister är egna företagare med egen mottagning. Tandhygienister kan också arbeta med undervisning inom högskolan, på dentalbolag, inom läkemedelsföretag eller som arbetsledare/chefer.

Arbetsuppgifter
Tandhygienisten arbetar med individer i alla åldrar från små barn till äldre samt med personer som har olika funktionsnedsättningar och speciella behov av stöd. Arbetet handlar både om förebyggande munhälsovård och sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan.

Några vanligt förekommande arbetsuppgifter är att med olika pedagogiska metoder främja munhälsa genom att:
• Undersöka och diagnostisera vissa sjukdomstillstånd i munnen
• Analysera och planera för fortsatt behandling
• Avlägsna mjuka och hårda bakteriebeläggningar såsom plack, tandsten och missfärgningar
• Putsa och polera tänder och fyllningar
• Utföra fluorbehandlingar samt andra förebyggande och vårdande behandlingar

Dokumentation och journalhantering ingår i arbetet. Tandhygienisten har rätt att förskriva läkemedel inom sitt verksamhetsområde.

Arbetsmiljö
Tandhygienisten arbetar ofta självständigt, men ingår i ett tandvårdsteam med tandläkare och tandsköterskor. Tandhygienisten samverkar även med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, äldrevård och omsorg.

Det är viktigt att arbeta ergonomiskt och med varierande arbetsuppgifter då arbetet annars kan vara ansträngande för axlar och nacke.

Förmågor

Förmågor som en tandhygienist behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som tandhygienist arbetar man nära patienten vilket gör det viktigt att kunna förstå och leva sig in i hur personen upplever besöket.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att vara lyhörd och kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt så att patienten förstår råden de får och vad behandlingen innebär.

Serviceinriktad: Som tandhygienist är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus för att utveckla en god, professionell relation.

Självständighet: Tandhygienisten arbetar ofta självständigt med att planera och genomföra behandlingar.