Ställningsbyggare

Ställningsbyggare monterar ställningar på byggarbetsplatser som olika yrkesgrupper behöver för att kunna utföra sitt arbete. Ställningsbyggaren arbetar med lösa rör, kopplingar och systemställningar. Säkerhet och noggrannhet är mycket viktiga delar i arbetet eftersom ställningarna byggs för att andra ska ha en säker arbetsplats.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för träarbetare* blir medelgod både på fem och tio års sikt. Jobbmöjligheterna blir fortsatt goda för utbildade och erfarna träarbetare, medan nyexaminerade som söker lärlingsanställning kan uppleva hård konkurrens om jobben.

Efterfrågan på träarbetare ökar under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för träarbetare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på träarbetare ökar under de närmaste tio åren och bedöms bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Antalet som utbildas till yrket blir fortsatt stort, inriktningen mot husbyggnad och träarbete i gymnasieskolan är bygg- och anläggningsprogrammets mest populära inriktning.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för träarbetare, men yrket ingår i yrkesgruppen Byggnadsträarbetare m.fl. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ställningsbyggare arbetar i privata företag som monterar och levererar byggnadsställningar. Kunder är ofta byggföretag, industrier och fastighetsägare.

Arbetsuppgifter
Ställningsbyggare monterar de ställningar som behövs på en byggarbetsplats. Byggnadsställningar är ett viktigt hjälpmedel för de yrkesgrupper som ska arbeta på bygget. Det finns olika typer av byggnadsställningar och vilken typ som används beror på vilket slags arbete som ska utföras.

En del ställningar består av lösa rör som sätts ihop med kraftiga klämmor, medan andra består av förtillverkade delar som monteras ihop enligt ett system. Stålställningar används ofta, men det finns också rullställningar, klätterställningar och trapptorn.

Ställningsbyggaren sätter infästningar i husen och gör hållfasthetsberäkningar för att kontrollera att ställningen klarar den belastning som den kommer att utsättas för. Säkerheten är det absolut viktigaste i jobbet, ställningarna måste byggas enligt särskilda föreskrifter.

Ställningarna flyttas mellan olika byggen. I ställningsbyggarens arbete ingår att räkna ut hur mycket material och vilken sorts ställning som behövs till nästa bygge. I arbetet ingår även att montera ned ställningarna.

Arbetsmiljö
Att montera byggnadsställningar är ofta ett utomhusarbete som sker på höga höjder. God grundfysik underlättar arbetet då man bär och lyfter mycket för hand. Lyftkran och andra hjälpmedel används vid tyngre arbetsmoment.

Förmågor

Förmågor som en ställningsbyggare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att ta ansvar: Ställningsbyggare har ett ansvarsfullt arbete eftersom de bygger ställningar åt andra byggnadsarbetare.

God fysik: God grundfysik underlättar arbetet eftersom ställningsbyggare bär och lyfter en del för hand, men det finns också hjälpmedel att använda vid tyngre moment.

Säkerhetsfokus: Det ställs höga säkerhetskrav på en byggnadsställning och därmed är det viktigt att ställningsbyggaren är säkerhetsmedveten och noggrann.