Ställningsbyggare

Ställningsbyggare monterar ställningar på byggarbetsplatser som olika yrkesgrupper behöver för att kunna utföra sitt arbete. Säkerhet och noggrannhet är mycket viktiga delar i arbetet, dels för att ställningarna byggs för andra men också för att arbetet ofta sker på höga höjder.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för träarbetare* blir medelgod både på fem och tio års sikt. Jobbmöjligheterna blir fortsatt goda för utbildade och erfarna träarbetare, medan nyexaminerade som söker lärlingsanställning kan uppleva hård konkurrens om jobben.

Efterfrågan på träarbetare ökar under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för träarbetare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på träarbetare ökar under de närmaste tio åren och bedöms bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Antalet som utbildas till yrket blir fortsatt stort, inriktningen mot husbyggnad och träarbete i gymnasieskolan är bygg- och anläggningsprogrammets mest populära inriktning.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för träarbetare, men yrket ingår i yrkesgruppen Byggnadsträarbetare m.fl. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Arbetsplatserna för ställningsbyggare varierar ofta. När man har monterat en ställning vid ett bygge, kan det vara dags att ta ner en vid ett annat.

Arbetsuppgifter
Ställningsbyggare monterar de ställningar som behövs på en byggarbetsplats. Det finns olika typer av byggnadsställningar och vilken typ som används beror på vilket slags jobb som ska göras. Ett enkelt målerijobb kräver en typ av ställning, medan det krävs en annan variant om man ska lyfta upp tungt material som exempelvis tegel på ställningen. En del ställningar består av lösa rör som sätts ihop med kraftiga klämmor, medan andra består av större delar som monteras ihop enligt ett visst system.

Ställningsbyggare har ett ansvarsfullt jobb. De bygger ställningar åt andra byggnadsarbetare för att de ska ha en säker arbetsplats. Säkerheten är det viktigaste i jobbet och ställningarna måste byggas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I arbetsuppgifterna ingår även att göra en del beräkningar för att kontrollera att ställningen klarar den belastning som den kommer att utsättas för. Det är också viktigt att veta hur man gör infästningar i husen på korrekt sätt.

Arbetsmiljö
Att montera byggnadsställningar är oftast ett utomhusarbete. Det kan bli mycket resor i jobbet och det är en fördel att ha körkort. Arbetet sker oftast på höga höjder och kräver god fysik. Lyftkran och andra hjälpmedel används vid de tyngsta arbetsmomenten, men ställningsbyggare bär och lyfter ändå mycket för hand.

Förmågor

Förmågor som ställningsbyggare behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Ställningsbyggare har ett ansvarsfullt jobb och behöver vara noggranna vid montering av ställningarna.

Styrka:
God fysik krävs för arbetet, ställningsbyggare bär och lyfter mycket för hand.

Säkerhetsfokus: Ställningsbyggare bygger ställningar åt andra byggnadsarbetare för att de ska ha en säker arbetsplats.