Städare

Städare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats. På samma städföretag kan städuppdragen variera från dag till dag. Det kan vara kontorsstädning ena dagen och städning av passagerarbåtar veckan därpå. För en effektiv städning krävs kunskap och bra arbetsteknik. Städningen sker oftast dagtid och ibland kombineras städning med andra arbetsuppgifter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Det är viktigt att ha kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner samt om olika material och rengöringsprodukter. Exempelvis kräver golv av olika material olika rengöringsmedel. Till sin hjälp har städaren många hjälpmedel, allt från enkla redskap till avancerade kombinationsmaskiner för rengöring av stora golvytor.

Arbetsuppgifter
Vid kontorsstädning kan man damma, moppa golv, tömma papperskorgar och städa toaletter. I arbetet kan också ingå att vattna blommor och sköta kaffeautomaten. På industrier eller i stora lokaler används ofta städmaskiner för golvrengöring. Man kan vara specialiserad på en viss sorts städning, till exempel fönsterputsning, byggnadsstädning, industristädning eller städning av järnvägsvagnar, bussar och flygplan.

På en del arbetsplatser kombineras städningen med andra arbetsuppgifter. För att bredda arbetsuppgifterna knyter städföretagen till sig andra uppgifter som till exempel arbete i telefonväxel, reception med mera. Det blir allt vanligare att företag och organisationer köper kompletta servicepaket, så kallade facility services. Där kan bland annat städning, arbete i telefonväxel och reception, vaktmästeri, postutdelning, gräsklippning, fruktleveranser och skötsel av kaffeautomater ingå i uppdraget.

Arbetsplats
Städare är antingen anställda på det företag eller den organisation där städningen utförs eller av ett städföretag som utför städning på entreprenad. Städare kan till exempel arbeta på skolor, kontor, statliga myndigheter, sjukhus, hotell, passagerarbåtar, företag eller industrier.

Städare kan arbeta ensamma eller i arbetslag. På vissa arbetsplatser är städarna organiserade i arbetslag med eget ansvar för budget, kompetensutveckling och marknadsföring av sina tjänster.

Städare kan även kallas lokalvårdare.

Arbetsmiljö
För att undvika belastningsskador är det viktigt att veta hur man undviker felaktiga rörelser och kroppsställningar. Det är också viktigt att följa de instruktioner som arbetsgivaren ger, så att man inte använder fel teknik av gammal vana.

Som städare får man vara beredd på omplaceringar, offentliga sektorn köper normalt städning på treårsavtal. Ofta blir det ett annat bolag som vinner upphandlingen nästa gång med omplacering som resultat för städaren.

Arbetstider
Städning sker ofta dagtid men i allt större utsträckning under tidig morgon och eftermiddag/kväll och det blir därmed allt vanligare för heltidsarbetande att arbeta delade turer. Det är vanligt med deltidsjobb inom branschen.

Karriärvägar
Den som vill göra karriär inom städbranschen har möjlighet att bli bland annat arbetsledare. Det är vanligt att chefer och arbetsledare rekryteras internt. Som arbetsledare kan man bland annat kallas städledare. Denne planerar, leder och samordnar städarbetet. Städledaren kan också ha budgetansvar, personalansvar och sköta inköp av material.

Förmågor

Förmågor som städare behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Det är viktigt att man kan arbeta självständigt och har initiativförmåga.

Inlärningsförmåga: Jobbet blir allt mer komplicerat i och med att det kommer nya byggnadsmaterial krävs kunskaper om hur de ska rengöras.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att man kan förstå instruktioner som är skrivna på svenska.

Kvalitetsinriktad: Som städare är det viktigt att man är noggrann med fokus på att uppnå önskat resultat.

Serviceinriktad: Förstå vad kunden vill ha och kunna agera utifrån det.

Utvecklingsinriktad: Miljömedvetande är en viktig del av jobbet som kräver särskild kunskap.