Automationstekniker

Automationstekniker installerar, programmerar och underhåller automatiserade anläggningar. Arbetet innebär också att utveckla nya tekniska lösningar för automatisk styrning. Automationstekniker befinner sig oftast på en arbetsplats inom process- och tillverkningsindustrin där automatiserade produktionslösningar blir allt vanligare. En del av arbetet handlar om att göra felsökningar med hjälp av mätinstrument och testprogram.

Automationstekniker arbetar framförallt inom process- och tillverkningsindustrin, men kan även arbeta med automation inom fastighetsbranschen. En del är anställda som konsulter eller driver egen konsultverksamhet. Ett annat namn på yrkesrollen kan vara automationsingenjör. En inriktning kan vara automations- och robotingenjör med mer fokus på robotprogrammering.

Arbetsuppgifter
Begreppet automation omfattar mät- och styrsystem som syftar till att effektivisera och förbättra en produktionsprocess. Arbetet som automationstekniker är både praktiskt och tekniskt inriktat. Automationstekniker arbetar övergripande med att:

● Installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade anläggningar och maskiner
● Styra och övervaka tillverkningsprocesser
● Kontrollera, felsöka och göra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar
● Ta fram teknisk dokumentation och manualer
● Planera investeringar
● Projektleda utvecklings- och förändringsarbeten
● Samla in och analysera mätvärden

Automationstekniker arbetar även med att utveckla nya tekniska lösningar inom industriell automation. Det kan handla om förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår man ofta i en projektgrupp tillsammans med andra tekniker och ingenjörer. Automationstekniker har ofta en arbetsledande eller projektledande roll.

Arbetsmiljö
Det förekommer att automationsteknikern arbetar under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar. Resor både inom och utanför Sverige kan ingå i arbetet för automationstekniker som arbetar på ett serviceföretag.

Arbetstid
Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet vilket kan innebära arbete på kvällar, nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som automationstekniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Det är viktigt att kunna hantera situationer som innebär förändringar eller störningar i produktionen.

Initiativförmåga: När det uppstår störningar i produktionen behöver automationsteknikern kunna ta initiativ och rycka in snabbt för att analysera och åtgärda orsaken till störningen.

Organisationsförmåga: Teknikern ansvarar själv för att planera, genomföra och utvärdera sina arbeten vilket innebär ansvarstagande och förmåga att leda sig själv i arbetsuppgifterna.

Problemlösningsförmåga: Felsökning är en arbetsuppgift som innebär att teknikern behöver tänka logiskt och lösa problem som uppstår.

Samarbetsförmåga: Den sociala förmågan är mycket viktig. Teknikern samarbetar med driftpersonal och har kontakt med kunder.