Bilförsäljare

För bilförsäljare är det viktigt att kunna skapa kontakt med människor och vinna deras förtroende.
Dessutom är det en fördel med ett intresse för bilar och förmåga att göra affärer. Som bilförsäljare kan man också syssla med leasingverksamhet, biluthyrning till privatpersoner och företag, och kompletta finansieringsprogram för fordon till företag.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Bilförsäljare kan jobba på både stora och små bilförsäljningsfirmor. I bilen vid demonstration under körning inför försäljning till kund. På mässor och vid events av olika slag. På företagsbesök för att exempelvis demonstrera bilar som företaget kan tänka sig att leasa eller köpa.

Arbetsuppgifter
En bilförsäljare säljer nya och begagnade bilar till privatpersoner eller företag. De måste kunna lyssna på och sätta sig in i kundens behov. För att ge riktig information måste bilförsäljarna kunna en hel del om bilarna de säljer. Kunden kan till exempel vilja veta vilka prestanda bilen har, hur mycket bensin den förbrukar eller hur säker bilen är.

Bilförsäljarna ska även kunna informera kunden om regler för miljöbilar samt om försäkringsvillkor, serviceavtal och finansieringsmöjligheter. Bilförsäljarna söker upp eller blir uppsökta av kunden och börjar vanligen med att demonstrera bilen och låta kunden provköra den. Sedan förhandlar det om priset med kunden. Detta är särskilt viktigt när det gäller begagnade bilar, då kunden ofta vill pruta.

Vid försäljning till företag kan det vara bilförsäljaren som söker upp företagen, diskuterar deras behov och föreslår lösningar.

Som bilförsäljare kan man också syssla med leasingverksamhet, biluthyrning till privatpersoner och företag, och kompletta finansieringsprogram för fordon till företag.

Lönen är ofta helt eller delvis baserad på provision, de får alltså procent på de bilar de säljer.

Som alla säljjobb är arbetet som bilförsäljare fyllt av kontakter. Man måste klara att ge god service och vara på gott humör även om man är stressad. Eftersom bilar är dyra och kunden är mån om att göra ett bra köp måste man få kunden att känna förtroende och lita på att man säljer en bra bil.

För att få kunderna att återkomma vid nästa bilköp är det viktigt att bilen som kunden köpt har utrustats och anpassats på det sätt som kunden begärt i samband med köpet. Det är också viktigt att följa upp hur kunden upplever bilen när kunden brukat bilen en tid.

Arbetstider
Måndag-fredag 9-18 är vanliga öppettider, men lokala avvikelser förekommer. Eftersom öppettiderna är anpassade till kunderna har många bilfirmor även öppet på lördagar och söndagar. Det är vanligt att bilförsäljare arbetar kvällar och exempelvis ett par helger per månad.

Förmågor

Förmågor som en bilförsäljare behöver ha eller utveckla:

Serviceförmåga: Man bör vara serviceinriktad.

Säljförmåga: Lönen är oftast delvis prestationsbaserad vilker kräver engagemang för att nå en god lön.

Inlärningsförmåga: Man bör ha kunskap om de bilar som ska säljas och vara påläst på de produkter som firman säljer.