Spärrexpeditör/konduktör/trafikvärd

Inom Stockholms spårvägar finns flera olika serviceinriktade yrken. Gemensamt för dem är att man möter många människor i jobbet och ofta får besvara frågor från resenärerna. Arbetet handlar för det mesta om att kontrollera färdbevis och informera de resande om tidtabeller.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En spärrexpeditör säljer och kontrollerar färdbevis och informerar de resande om tunnelbanetågens ankomst- och avgångstider. En stor del av jobbet är att hjälpa resenärerna med information om lämpliga resvägar. Tidvis kan jobbet vara stressigt. I arbetet som spärrexpeditör ingår även tillsyn av stationen och att rapportera till arbetsledare vid eventuella avvikelser. Spärrexpeditören tar hand om eventuellt kvarglömt bagage, hjälper resenärer tillrätta och tillkallar vid behov ambulans, polis eller annan servicepersonal. Öppning och stängning av stationerna kan också vara en del i arbetet beroende på arbetstid.

Stationsvärdar vid pendeltågsstationer säljer och kontrollerar biljetter, ger upplysningar om färdvägar och tidtabeller samt informerar om trafikstörningar. I arbetet ingår att rondera två gånger per dygn, det vill säga kontrollera så att allt är helt och fungerar på stationen. Om skador eller fel upptäcks rapporteras detta för att bli åtgärdat.

Konduktörer på Stockholms spårvagnslinjer kontrollerar och säljer biljetter till spårvagnskunder på exempelvis Djurgårdslinjen, Tvärbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan med flera. Förutom biljetthanteringen har konduktören även en viktig trygghetsfunktion ombord på spårvagnen.

Tågvärdar på pendeltågen ansvarar för manövrering av vagnsdörrarna, informerar resenärer och hjälper dem tillrätta vid trafikstörningar. Även kontroll och försäljning av biljetter ingår i jobbet, samt viss plockstädning. Tågvärden har, liksom konduktören på spårvagnslinjerna, en trygghetsfunktion ombord på tåget.

Kundservicevärdar på Stockholms tunnelbana samarbetar med spärrexpeditörer, förare och trafikledningen. En del av syftet med kundservicevärdar är att de genom sin närvaro ska bidra till ökad trygghet för resenärerna. De rör sig i hela tunnelbanenätet och hjälper till där det behövs, till exempel med att hjälpa rörelsehindrade kunder och kunder med barnvagn samt att finnas till hands vid sjukdomsfall. En kundservicevärd på tunnelbanan ska tycka om att arbeta med människor och ha lätt att ta initiativ. Man ska också kunna ge god service även vid pressade situationer.

Förmågor

Förmågor som spärrexpeditörer/konduktörer/trafikvärdar behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Ha initiativförmåga och agera därefter vid uppkomna situationer.

Kommunikativ förmåga: Kunna ge och ta instruktioner utan att tappa väsentlig information och göra sig förstådd på bästa sätt.

Kundfokus: Vara lyhörd och fokusera på att hjälpa kunden på bästa sätt.

Serviceinriktad: Förstå vad kunderna vill ha och agera utifrån det.

Uppmärksam: Vara uppmärksam på och lyhörd för andra människor.