Speditör

En speditör sköter det administrativa arbetet kring transporter, främst interkontinentala men även inrikes, och bokar transporttjänster hos olika transportföretag. Speditörens huvudsakliga arbete är att hantera alla frakthandlingar, som till exempel tull- och exportdokument. Arbetet innebär också många bankkontakter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Speditörer arbetar i transport - och speditionsföretag, på rederi, vid flyget eller inom handel och industri. Ibland kan man vara specialiserad på till exempel bilspedition eller flygspedition.

Arbetsuppgifter
Speditörer är specialister på de dokument som är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Speditörer har ofta utländska kontakter genom det nät av agenter som transportföretagen har över hela världen. Ofta är speditörer specialiserade på ett visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett geografiskt område.

När speditören kontaktas av en kund måste speditören först skaffa sig kunskap om godsets storlek, värde och när det finns tillgängligt. Därefter ska plats bokas för godset hos en transportör och de olika dokument som krävs ska utfärdas, det är till exempel import och export-handlingar samt tullhandlingar.

Speditören kan även teckna försäkring för godset samt ordna med lagring. I arbetet som speditör ingår att ge råd om lämpliga transportvägar och utreda komplicerade transportproblem, till exempel ifråga om farligt gods. Speditören förhandlar också med kunder och transportörer om priser, avtal och utreder reklamations- och skadeärenden. Utmärkande för arbete i transportbranschen är dess höga krav på service mot kunderna och på snabb behandling av ärendena.

Arbetstider
Ibland arbetar man kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som en speditör behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Problemlösning: Att kunna planera och komma på nya lösningar är viktigt i arbetet som speditör.

Regel- och instuktionsfokus: Det är viktigt att ha kunskap och vara specialist på alla de dokument som är viktiga vid transporter.

Simultanförmåga: Lätt för att överblicka flera saker samtidigt.

Stresstålig: Arbetet är tidvis stressigt.