Socialsekreterare

Socialsekreteraren arbetar med människor som befinner sig i en utsatt situation. Man arbetar ofta tillsammans med individer, familjer eller grupper för att medverka till förändring. Som socialsekreterare är det viktigt att trivas med att jobba med människor och att kunna hantera svåra situationer.

Socialsekreteraren arbetar inom kommunens socialtjänst, landsting eller privata företag. Socialsekreteraren bedömer människors behov av stöd och hjälp inom områden som ekonomiskt bistånd, stöd och behandling för missbruk eller stöd till barn och deras familjer. Dessa människor brukar kallas för klienter.

Arbetsuppgifter
Socialsekreterare utreder och beviljar stöd enligt framförallt socialtjänstlagen. Arbetet innebära att motivera och arbeta med förändringar i klientens livssituation, som att motivera och stötta klienten till egen försörjning. Det kan också handla om att utföra utredningar utifrån inkomna anmälningar eller ansökningar, följa upp beviljade insatser eller att utreda och bedöma rätt till försörjningsstöd.

Som socialsekreterare träffar man mycket människor. De människor man träffar befinner sig ofta i en utsatt och svår situation. Det kan handla om människor som inte klarar sin egen försörjning, blivit hemlösa, människor som har ett missbruk, eller barn- och unga med en svår familjesituation.

Det är vanligt att man håller svåra samtal som socialsekreterare, man behöver därför vara stresstålig och kunna hantera pressade situationer.

I socialsekreterarens arbete ingår också dokumentation och journalföring. Det innebär att man skriver och diarieför dokument och tjänsteanteckningar över de ärenden man arbetar med. Man behöver därför kunna uttrycka sig väl i skrift.

Förmågor

Förmågor som en socialsekreterare behöver ha eller utveckla:

Förmåga att följa regler och instruktioner: Eftersom socialsekreteraren arbetar utifrån lagstiftning och regelverk är det viktigt att ha förmågan att tolka, förstå och följa dessa.

Gott omdöme: Socialsekreteraren behöver ibland hantera svåra situationer och möten. Det är därför viktigt att man har gott omdöme och kan läsa av situationen.

Psykisk stabilitet: Som socialsekreterare kan man ofta hamna i svåra situationer och behöver därför kunna behålla sitt lugn.

Social förmåga: Man möter mycket människor i olika situationer som socialsekreterare och behöver därför ha förmågan att kunna hantera och prata med människor.

Stresstålig: Arbetet som socialsekreterare kan vara stressigt med mycket ärenden och beslutsfattande. Man kan även hamna i stressiga situationer och behöver då kunna hantera stressen på ett lugnt sätt.