Skorstensfejare

Skorstensfejare, som också kallas sotare, arbetar med att förebygga bränder och bidra till att spara energi. Det gör man till exempel genom att rensa skorstenar från sot eller kontrollera värme- och ventilationsanläggningar. Man rör sig mycket i arbetet, träffar mycket människor och det är viktigt att vara noggrann med säkerheten.

Skorstensfejare är oftast anställda av entreprenadföretag som kommuner anlitar. Driver kommunen sotningsverksamheten i egen regi kan skorstensfejaren också vara anställd direkt av kommunen.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en skorstensfejare är att rengöra och inspektera imkanaler (som leder ut från köksfläktar i storkök, restauranger och liknande), eldstäder och skorstenar, för att förebygga brandrisker.

Till sotningen använder man i regel handredskap som sotarlina och krejs (en borste av stålris) men det förekommer också en mängd tekniska hjälpmedel. Ibland används olika typer av mätinstrument samt olika maskinella rengöringsredskap, t.ex. tryckluft, roterande borstar, högtryckstvättar m.m.

Att arbeta som skorstensfejare kan även innehålla en mängd andra arbetsuppgifter som installationsbesiktningar, täthetsprovningar av skorstenar samt olika miljö och energikontroller. Täthetsprovningar görs för att kontrollera en skorstens status och täthet för att minska brand- och/eller förgiftningsrisker. Det är inte heller ovanligt att man får utföra en mängd olika ventilationsarbeten så som rengöring och injustering.

Som skorstensfejare så ingår det även att ge råd och tips till fastighetsägare om hur de ska elda på bästa sätt eller vilka regler som gäller om de vill installera nya eldstäder.

Arbetet som skorstensfejare kan vara varierande i olika grad beroende på i vilket område man jobbar i – villaområde, industrikvarter, landsbygd eller stad.

Förmågor

Förmågor som en skorstensfejare behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Att vara noggrann med att arbetsuppgiften är rätt utförd vid till exempel kontroller av värmeanläggningar.

Rörlighet: Skorskenfejare är ett arbete som kräver att man kan röra sig till exempel vid sotning av skorstenar. Ibland arbetar man på hög höjd.

Social förmåga: Som skorstensfejare möter du många olika människor, ibland i deras bostäder. Du ger också råd kring hur man ska hantera eldning eller eldstäder.

Säkerhetsfokus:
Att kunna förutse risker är viktigt. Både för den egna säkerheten då man ibland rör sig på höga höjder och för att man måste ha fokus på säkerheten i de eldstäder och kök som man kontrollerar.