Skorstensfejare

Skorstensfejare arbetar inom området brandskydd och energi. Vilka arbetsuppgifter man har beror bland annat på i vilken typ av område man jobbar i - villaområde eller industrikvarter, landsbygd eller stad. Till arbetsuppgifterna hör att rensa skorstenar från sot för att minska risk för brand och göra eldning mer effektiv. Man kan också jobba med att kontrollera värme- och ventilationsanläggningar så att de fungerar på bästa sätt och ge råd kring hur man eldar på bästa sätt eller vilka regler som gäller vid installation av eldstäder.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Det är kommunen som har ansvaret för sotning. Skorstensfejare är oftast anställda av entreprenadföretag som kommuner anlitar. Driver kommunen sotningsverksamheten i egen regi kan skorstensfejaren också vara anställd direkt av kommunen.

Arbetsuppgifter
Skorstensfejare, som också kallas sotare förebygger brand och bidrar till att spara energi. En viktig arbetsuppgift är att rengöra och inspektera rökgasvägar i eldstäder och i skorstenar. Rengöringen minskar risken för att det ska börja brinna i kanalerna men gör också att det går åt mindre bränsle för uppvärmning.

När en skorstensfejare sotar används handredskap som sotarlina och krejs (en borste av stålris) men också olika tekniska hjälpmedel. Ibland använder man högtrycksspruta eller rensar kanalerna med hjälp av tryckluft.

När en skorstensfejare kontrollerar värmeanläggningar, till exempel en oljepanna, används mätinstrument för att göra täthetsprovningar och rökgasanalyser. Kontrollen visar om anläggningen fungerar på bästa sätt ur energi- och miljösynpunkt. En skorstensfejare ger ibland råd till fastighetsägare om till exempel hur man eldar på bästa sätt eller vilka regler som gäller för installation av eldstäder och rökkanaler.

Ventilationsanläggningar kräver rengöring och regelbunden kontroll, bland annat för att skydda människor med allergier och överkänslighet mot främmande ämnen i luften. Ofta är det skorstensfejarna som sköter dessa uppgifter. Inkanaler och köksfläktar görs rena med hjälp av rengöringsmedel och samma typ av hjälpmedel som används i eldstäder och rökgaskanaler.

Vilka arbetsuppgifter man har beror bland annat på i vilken typ av område man jobbar i - villaområde eller industrikvarter, landsbygd eller stad.

Efter att ha vidareutbildat sig till skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör har man delvis mer kvalificerade arbetsuppgifter, till exempel besiktningar och/eller arbetsledning. Man kan då även behörighet att genomföra brandskyddskontroller i vissa delar av landet. Man kan även arbeta som skorstensfejarmästare och är då arbetsledare med ekonomiskt ansvar för ett sotningsdistrikt.

Arbetsmiljö
Sotet är det största problemet i arbetsmiljön. Därför använder skorstensfejare särskilda skyddskläder och vid behov andningsskydd.

Förmågor

Förmågor som en skorstensfejare behöver ha eller utveckla:

Säkerhetsfokus: Att kunna förutse risker.

Noggranhet: Att vara noggran med att arbetsuppgiften är rätt utförd vid till exemepl kontroller av värmeanläggningar.

Rörlighet: Skorskenfejare är ett arbete som kräver att man kan röra sig till exempel vid sotning av skorstenar.