Skogstjänsteman

Skogstjänsteman är en samlingstitel för flera olika yrkestitlar där man arbetar administrativt med skogsfrågor. Arbetsuppgifterna kan innebära arbete såväl med skogsbruk som med affärsverksamhet. En skogstjänsteman kan vara exempelvis virkesköpare, produktionsledare eller distriktschef.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Skogsmästare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att skogsmästare kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt. Mot slutet av prognosperioden kan konkurrensen om jobben hårdna något.

Efterfrågan på skogsmästare kommer att vara oförändrat de närmaste tio åren. Antalet personer som idag arbetar som skogsmästare och som går i pension blir ganska stort.

Tillgången på skogsmästare kommer att vara tillräcklig. Det antal utbildningsplatser som finns räcker för att möta efterfrågan under prognosperioden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Skogstjänstemän är ofta anställda av skogsbolag och skogsägarföreningar.

Arbetsuppgifter
Skogstjänstemäns arbete varierar mellan olika befattningar men innebär oftast många kontakter med människor.

Många skogstjänstemän arbetar som produktionsledare. Oftast som anställd av ett skogsbolag med ansvar för att se till att avverkningen och därmed virkesförsörjningen fungerar. Arbetet innebär mycket logistik och administration kring flödet från val av område för avverkning via transporter till slutredovisning.

De flesta skogstjänstemän arbetar som virkesinköpare. Virkesköparen är anställd för att förse sågverk, massabruk, värmeverk och andra skogsindustrier med råvara i rätt mängd och av rätt kvalitet. Virkesinköparen har kontakt med skogsägare från inköp och avverkning till leverans av råvaran. Virkesinköpande tjänstemän vid skogsägarföreningarna kallas för skogsinspektorer.

I skogsvårdslagen jämställs produktionens och miljöns betydelse inom skogsbruket. Naturvård är därför en viktig del av arbetet. Även jakt- och viltvårdsfrågor kan ingå i arbetsuppgifterna.

Förmågor

Förmågor som skogsförvaltare behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Kunna och våga fatta beslut utifrån det underlag som finns.

Kommunikativ förmåga: Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Organisationsförmåga: Kunna planera och organisera arbetet.

Produktivitetsinriktad: Förmåga att vara affärsmässig

Samarbetsförmåga:
Kunna samarbeta med andra även om man har olika intressen i ärendet.