Fysioterapeut

Fysioterapeuter är specialiserade på människans rörelseförmåga och hjälper patienter att bibehålla eller uppnå förbättrad hälsa genom rörelse och fysisk aktivitet. Idrottsskador, neurologiska sjukdomar och smärtlindring är några exempel på områden som fysioterapeuten arbetar med. Yrket är självständigt och fysioterapeuten har ett eget behandlingsansvar.

Fysioterapeuter arbetar både inom offentlig och privat sektor, men majoriteten är anställda inom den offentliga. De kan exempelvis arbeta på sjukhus, vårdcentraler, idrottskliniker, privata mottagningar och inom företagshälsovård. Den 1 januari 2014 ändrades yrkestiteln från sjukgymnast till fysioterapeut.

Arbetsuppgifter
Fysioterapeuter är den yrkesgrupp inom hälso- och sjukvårdens organisation som är specialiserad på människans rörelseförmåga. Det är ett självständigt yrke där fysioterapeuten har ett eget behandlingsansvar. Patienter finns inom alla åldersgrupper och deras problem kan bestå av allt från akuta idrottsskador till kroniska sjukdomar. I arbetet ingår mycket kontakt med patienter, anhöriga och andra vårdgivare.

Utifrån en helhetsgranskning av personens hälsa och livssituation samt hens individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som behövs. Målet med behandlingen bestäms tillsammans med patienten. Arbetsmetoderna skiftar beroende på patientens individuella problem och målsättning, men vanligt är en kombination av individuellt anpassad träning, smärtbehandling och beteendeförändring.

Fysioterapeuten arbetar med att stödja människor att med egna "verktyg" hantera sin smärta och funktionsnedsättning. Därför behöver fysioterapeuten motivera sina patienter att genomföra träningen eftersom resultatet av behandlingen till stor del beror på patientens egen delaktighet. Fysioterapeuten arbetar även i förebyggande syfte, bland annat genom att undervisa olika yrkesgrupper i hur man kan undvika belastningsskador och andra funktionsnedsättningar genom att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar.

Förutom att arbeta med patienter kan fysioterapeuten exempelvis arbeta med produktutveckling, försäljning av medicintekniska produkter, utbildning och forskning samt hälsoupplysning och rådgivning. Som fysioterapeut kan man välja att specialisera sig inom ett visst område, bland annat inom hjärt- och kärlsjukdomar, mentalhälsa och intensivvård.

Förmågor

Förmågor som en fysioterapeut behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera och instruera patienten om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna uttrycka sig på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Fysioterapeuten har ett eget behandlingsansvar, vilket gör det viktigt att vara noggrann för att minimera risken för en felbedömning.

Samarbetsförmåga: Fysioterapeuten samarbetar ofta med andra vårdgivare som exempelvis arbetsterapeuter, sjuksköterskor och läkare och det är därför viktigt att kunna samarbeta bra med andra.

Självständighet: Som fysioterapeut arbetar man ofta självständigt och behöver vara initiativrik då man på egen hand ska hitta den rätta behandlingen utifrån helhetsinformation om patienten.

Uppmärksam: Det är även viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på vilket behov patienten har för att kunna ge rätt behandling.