Scripta

Scriptan organiserar arbetet vid tv-produktion och filmproduktion. Scriptan har ett nära samarbete med bland annat producenten, bildproducenten, produktionsledaren och regissören beroende på produktion. Det är ett arbete som kräver organisationsförmåga och stresstålighet då scriptan ofta arbetar under högt tempo och med flera uppgifter samtidigt.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Scriptor som arbetar med filmproduktion är ofta frilansare. Inom tv-produktion är det vanligare att scriptor har fast anställning, exempelvis på ett produktionsbolag eller inom public service.

Arbetsuppgifter
Scriptor kan arbeta med tv-produktion och filmproduktion. Arbetet skiljer sig åt mellan olika arbetsområden. I en filmproduktion används i allmänhet endast en kamera. I tv-produktion sköts arbetet från ett kontrollrum då flera kameror filmar sändningen/inspelningen från studio.

Scriptor har ett administrativt och organisatoriskt arbete. De samarbetar med teamet under förproduktion, inspelning och direktsändning samt till viss del under efterproduktion. De gör till exempel körscheman med tider.

Filmscriptan håller koll på att alla delar under en filminspelning stämmer överens så att filmen kan klippas ihop. Scriptan arbetar tätt ihop med regissören, fotografen och inspelningsledaren. Scriptan antecknar vad som händer framför kameran, tar stillbilder och håller reda på många detaljer, till exempel att skådespelarna har rätt klädsel och att föremål står på rätt plats mellan de olika tagningarna. I jobbet ingår att skriva löpande inspelningsrapporter.

Livescriptan arbetar vid direktsändningar med teamet i kontrollrummet. Klockan är livescriptans viktigaste verktyg. Scriptan håller ordning på tiderna för olika programinslag och förinspelat material som ska sändas. Det handlar om att räkna sekunder för att hålla sändningstiden. Scriptan har framförallt ett nära samarbete med bildproducenten, men också med fotograferna och programledaren. Livescriptan har stor koll på tekniken i kontrollrummet.

Scriptor kan även arbeta med förinspelade tv-produktioner som ska sändas kort därpå.

Arbetsmiljö
Beroende på produktion arbetar scriptor i studiomiljö/kontrollrum och utomhus. Det är viktigt att kunna arbeta under stark tidspress och hantera flera saker samtidigt, särskilt i direktsändningar där närvaro och koncentrationsförmåga är av största vikt.

Arbetstider
Arbetstiderna är oftast oregelbundna, kvällsarbete är vanligt.

Förmågor

Förmågor som en scripta behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Ha kontakt med många människor i produktionen och kommunicera förändringar.

Organisationsförmåga: Hålla ordning på detaljer, människor och tider.

Samarbetsförmåga: Samarbeta nära andra yrkesgrupper.

Simultanförmåga: Göra flera saker samtidigt.

Stresstålig: Hantera stress på grund av tidspress.