Scenograf

Scenografen utformar scenmiljöer och kläder för teater, film och TV. Allt som syns på teaterscenen eller i filmad dramatik, från scenrummets ljus- och färgsättning, inredning eller enskilda föremål och detaljer i klädseln, hör till scenografens ansvarsområde.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som scenograf måste man kunna använda sig av målarens, skulptörens eller arkitektens konstnärliga uttrycksmedel. Scenografin, det vill säga dekor och rekvisita, är tillsammans med många andra konstnärliga uttrycksmedel en del av den dramatiska framställningen. Därför samarbetar scenografen med många olika yrkeskategorier inom teatern bland annat med skådespelare, ljus- och scentekniker samt hantverkare som snickare, teatermålare och skräddare.

En stor del av den scenografiska planeringen görs i samarbete med regissören, medan de mer praktiska detaljerna görs i samråd med olika hantverkare som i sin tur tillverkar dekor, kläder med mera. För att kunna fungera som länk till alla dessa yrkesgrupper måste scenografen veta något om hur det praktiska arbetet utförs. Scenografers fungerar som arbetsledare och följer noga hantverkarnas arbete med att snickra och måla kulisser, sy upp dräkter med mera.

En scenograf måste kunna teckna, bygga modell och göra tekniska ritningar på data för att framställa skisser till scenbilder, rekvisita och kostymer. Modeller krävs nästan alltid som underlag av teatrarna även om en del scenografer numer jobbar helt databaserat. Ibland är det speciella kostymtecknare som ritar kläderna. Känsla för färg och form är viktigt. Likaså är det viktigt att man har kunskaper om teater, film och kulturhistoria.

I arbetet ingår ofta mycket resor och boende på annan ort är vanligt. Arbete och arbetstider styrs till största delen av scenografen själv.

En del scenografer är anställda vid en teater eller på TV, medan andra arbetar på frilansbasis. Som frilansare är man oftast egen företagare och måste ägna tid åt att skaffa uppdrag, till bokföring, med mera.

Förmågor

Förmågor som en scenograf behöver ha eller utveckla:

Kreativ/Konstnärlig förmåga: Förmåga att vilja skapa och tänka i nya banor.

Ledarskapsförmåga: Scenografen fungerar ofta som arbetsledare.

Samarbetsförmåga: Scenografen samarbetar ofta med andra yrkesgrupper.