Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterskan arbetar både med människor och teknik. Undersökningar och behandlingar med högteknologisk medicinteknisk utrustning kombineras med omvårdnad av patienterna. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt. I arbetet finns ett stort inslag av avancerad datateknik.

Röntgensjuksköterskor arbetar på röntgenavdelningar på sjukhus, på vårdcentraler och på privata kliniker. Det finns också en internationell arbetsmarknad. Röntgensjuksköterskor kan även arbeta inom utbildning och hos företag som säljer medicinskteknisk utrustning och läkemedel.

Arbetsuppgifter
Röntgensjuksköterskan utför undersökningar och bedömningar som ligger till grund för diagnos och behandling. Man planerar, genomför och utvärderar undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. Röntgensjuksköterskan tar röntgenbilder och utvärderar bildkvaliteten.

En viktig del i arbetet är att få patienterna att känna sig trygga, förklara vad som ska hända och svara på både patienters och närståendes frågor. Det korta mötet med patienten är något som skiljer röntgensjuksköterskans arbete från många andra sjuksköterskeyrken.

Variationen på undersökningarna är stor. Det kan vara skelettröntgenundersökningar, njurarnas och mag-tarmkanalens undersökningar, lungröntgen, datortomografi (CT), magnetkamera (MR), mammografi och ultraljud. I arbetet ingår digital bildbehandling.

Bilderna används inte bara för att ställa diagnos. De används av till exempel kirurgen som står i operationssalen och behöver bilderna för att guida sig fram i människokroppen med hjälp av den virtuella tekniken.

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt vid undersökningen. Röntgensjuksköterskan ser också till att övrig personal hanterar utrustningen enligt säkerhetsbestämmelserna för strålskydd.

Yrket är under ständig utveckling. Undersökningsmetoder med allt högre teknikinnehåll och ny apparatur kräver att röntgensjuksköterskan följer med i utvecklingen och snabbt tar till sig nyheter.

Arbetsmiljö
Röntgensjuksköterskan samarbetar med andra yrkesgrupper och ansvarar för att arbetsleda och se till att verksamheten utvecklas samt att informera och utbilda både patienter och personal.

Arbetstider
Arbetstiderna kan variera mellan dag, natt och helger.

Förmågor

Förmågor som en röntgensjuksköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och ibland de anhöriga om hur undersökningen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Röntgensjuksköterskan ansvarar för att den medicintekniska utrustningen är korrekt inställd och att patienten inte utsätts för mer stålning än nödvändigt.

Självständighet: Röntgensjuksköterskan gör självständiga röntgenundersökningar inom olika områden.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken omvårdnad patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.