Bergarbetare inom bygg och anläggning

Bergarbetaren är expert på bergets struktur, form och kraft. Bergarbetaren arbetar med att borra och spränga i berg vid olika bygg- och anläggningsprojekt.

En bergarbetare kan arbeta både ovan och under jord. Genom sprängning och borrning anpassar man berget utifrån det bygge man arbetar med, som exempelvis anläggning av vägar, broar eller husgrunder. När arbetsplatsen är under jord kan det handla om att skapa tunnlar eller bergrum.

Arbetsuppgifter
Bergarbetaren formar berget så att det anpassas till bygget. Detta gör man genom sprängning eller borrning. Vanligast är att borrning sker maskinellt men vid mindre arbeten förekommer även borrning för hand.

Efter borrningen laddas hålen med sprängämnen. Det gäller att kunna bedöma bergets egenskaper, ha rätt avstånd mellan borrhålen och rätt mängd sprängämnen för att få rätt effekt vid sprängningen. Innan sprängningen utför man en analys av berget och själva placeringen av berget. Som bergarbetare kan man också lasta bort berg efter sprängningarna.

Inom vissa företag har man olika specialisering. Exempelvis kan man enbart borra alternativt enbart spränga. Bergarbetare kan också arbeta med att förstärka berg och förhindra ras i till exempel bergrum. En annan viktig uppgift kan vara tätning av sprickor med exempelvis cement.

I arbetsuppgifterna ingår också att sköta underhållet av borraggregat och andra maskiner. Utrustningen är i stor utsträckning datorstyrd.

Arbetsmiljö
Som bergarbetare arbetar man mycket utomhus. Det förekommer ljud på byggarbetsplatserna som buller och vibrationer vilket gör det viktigt att använda hörselskydd och skyddsutrustning.

Ibland arbetar man utanför sin hemort och övernattar på orten där man arbetar.

Förmågor

Förmågor som en bergarbetare inom bygg och anläggning behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Som bergarbetare måste man kunna arbeta självständigt och ta initiativ till att arbetet fortskrider enligt planering.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta med olika arbetslag och funktioner på en byggarbetsplats.

Styrka: Bergarbete är ofta ett fysiskt tungt arbete. Utrustningen kan ibland vara tung och därför behövs god fysik för att klara alla arbetsmoment.

Säkerhetsfokus: Bergarbetaren behöver kunna förutse risker. Arbetet innebär säkerhetsrisker för sig själv och andra. Att ha säkerhetsfokus är därför en viktig förmåga.