Bergarbetare inom bygg och anläggning

En bergarbetare har ofta känslan av att forcera naturens krafter. Med kunskaper om bergets struktur borrar och spränger man i berg och sten. Jobbet görs i samband med byggnads- och anläggningsarbeten.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En bergarbetare kan arbeta både ovan och under jord. Arbetsplatsen ovan jord kan vara gator och vägar som skapas i anslutning till en gruva eller ett dagbrott. Andra arbetsplatser är platser som förbereds för till exempel husgrunder eller broar. När arbetsplatsen är under jord handlar det om att skapa mer arbetsytor genom att man spränger för tunnlar, bergrum.

Arbetsuppgifter
Bergarbetaren formar berget så att det anpassas till bygget, exempelvis en underjordisk verkstad för de fordon som används i gruvan, vilket sker genom borrning eller sprängning. Vanligast är att borrning sker maskinellt men vid mindre arbeten kan det även förekomma borrning för hand.

Efter borrningen laddas hålen med sprängämnen av rätt mängd. Det gäller att kunna bedöma bergets egenskaper, att ha rätt avstånd mellan borrhålen och rätt mängd sprängämnen för att få rätt effekt vid sprängningen. Det kan också ingå att lasta bort berg efter sprängningarna.

Inom vissa företag har man olika specialisering, exempelvis sköter man enbart borrandet alternativt enbart sprängningen. Bergarbetare kan också arbeta med att förstärka berg och förhindra ras i till exempel bergrum. En annan viktig uppgift kan vara tätning av sprickor med exempelvis cement.

I arbetsuppgifterna ingår också att sköta underhållet av borraggregat och andra maskiner. Utrustningen är i stor utsträckning datastyrd.

Arbetsmiljö
Även om arbetet utvecklats till att bli mer maskinellt är det fortfarande tungt och fysiskt påfrestande. Det händer att man jobbar i miljöer där det både är kallt och blött. Borrarna bullrar och vibrerar och det är viktigt att använda hörselskydd. Samtidigt är jobbet omväxlande.

Bergarbetare kan också kallas för bergsprängare vilket innebär att de har sprängkort och behörighet att själva ladda och avlossa sprängladdningar som ansvarig sprängarbas. Bergarbetare inom bygg och anläggning har i grunden liknande utbildning och kunskap som en bergarbetare som är utbildad för arbete i gruva. Men det finns skillnader i den teknik och de maskiner som används. Det innebär att en bergarbetare som arbetat inom bygg och anläggning kan arbeta som bergarbetare i gruva och vice versa efter bara kortare, kompletterande utbildning.

Förmågor

Förmågor som en bergarbetare inom bygg och anläggning behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Bör kunna arbeta självständigt och förstå vad som behöver göras.

Produktivitetsinriktad: Kunna producera tillfredsställande resultat enligt planering.

Samarbetsförmåga: Kunna samarbeta med andra människor i ett arbetslag.

Styrka: Bergarbete är ofta ett fysiskt tungt arbete. Ett exempel är i borrningsarbetet där en borrstång som är ungefär fem meter lång och väger 50 kg måste lyftas. Det behövs därför god fysik för att klara alla arbetsmoment.

Säkerhetsfokus: Förmåga att förutse risker. Bergarbete innebär arbete med säkerhetsrisker för sig själv och andra. Att ha säkerhetsfokus är därför en viktig egenskap.