Receptarie

Receptarier är specialister på läkemedel och ansvarar för att hjälpa kunderna på apotek att hitta det de behöver, både receptbelagda och receptfria produkter. Som receptarie kan man också arbeta inom läkemedelsindustrin.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Receptarier

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att receptarier möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på receptarier förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av receptarier.

Tillgången på receptarier väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Receptarier arbetar oftast inom apoteksverksamheten men kan även arbeta inom exempelvis läkemedelsindustrin eller på myndigheter.

Arbetsuppgifter
Receptarier som arbetar på apotek ansvarar för att kunderna får rätt läkemedel och kunskap om hur läkemedlen ska användas. De bedömer även om läkarens ordination är rimlig och om något skulle vara oklart behöver man kontakta läkaren som har skrivit ut receptet. Receptarien hjälper också kunderna att välja receptfria produkter som säljs på apoteken, ger råd om friskvård och avgör om kunden behöver kontakta en läkare istället.

På sjukhusapotek distribuerar receptarien läkemedel till avdelningarna och informerar sjukvårdspersonal om läkemedelsanvändning. Receptarier kan efter kompletterade utbildning arbeta med att tillverka individanpassade läkemedel eller mediciner som läkemedelsindustrin inte levererar. Man kan även delta i forskningsprojekt och tester av nya läkemedel som distribueras via sjukhusapoteket.

Receptarier kan också arbeta med kliniska prövningar och testa nya läkemedel. Vissa receptarier arbetar på läkemedelsföretag med myndighetskontakter. De kan även arbeta på exempelvis Läkemedelsverket som bland annat sköter granskningen av läkemedelsindustri och apotek. Receptarier kan också arbeta med kontroll och kvalitetsarbete för att se till att tillverkning och hantering av läkemedel sköts enligt säkra rutiner.

Ytterligare ett arbetsområde för receptarier inom läkemedelsindustrin är försäljning och marknadsföring. De är även verksamma inom angränsande områden som exempelvis kemi- och livsmedelsindustrin.

Förmågor

Förmågor som receptarier behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: För att kunna hjälpa kunderna på ett apotek är det viktigt som receptarie att ha en god kommunikativ förmåga.

Noggrannhet: Som receptarie behöver man vara noggrann för att till exempel se till att kunderna får rätt läkemedel och använder de på rätt sätt eftersom det handlar om deras hälsa.

Samarbetsförmåga: Då man som receptarie ofta arbetar tillsammans med andra är det viktigt att kunna samarbeta.

Serviceinriktad: Ofta efterfrågar arbetsgivare att man har ett affärsmässigt förhållningssätt och har kunden i fokus.