Beläggningsarbetare

Beläggningsarbetare arbetar med att tillverka och lägga ut asfalt på vägar, broar, flygplatsernas start- och landningsbanor, trottoarer och annat. Asfalten läggs ut och packas med hjälp av maskiner. I arbetet ingår att underhålla maskinerna. Under sommarhalvåret är arbetet som mest intensivt.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Anläggningsarbetare m.fl.

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lärare i grundskolans senare år blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på lärare till grundskolans senare år kommer att öka under de kommande tio åren. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att öka. Antalet elever i årskurserna 4-9 kommer att öka i god takt varje år fram till och med år 2025.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms bli otillräcklig. Antalet personer som tar lärarexamen kommer inte vara tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Beläggningsarbetare kan bland annat arbeta på entreprenadföretag som bygger vägar eller vid beläggningsföretag.

Arbetsuppgifter
Beläggningsarbetare lägger asfalt och i vissa fall betong på bland annat vägar och broar. För det mesta arbetar beläggningsarbetare i lag som består av 4-7 personer. Asfaltsläggning sker i flera steg och det finns olika roller i arbetslaget:

  • Förjusterare ansvarar för de förberedelser som krävs, bland annat att sopa vägen ren med en maskin och lägga klister på ytan så att asfalten fäster vid underlaget.
  • Läggarmaskinister ansvarar för utläggningsmaskinen som sprider ut asfalten i ett jämnt lager, ser till att ny asfalt fylls på och planerar arbetet så att det flyter smidigt.
  • Skruvare ser till att asfalten får rätt tjocklek och lutar åt rätt håll.
  • Vältförare packar asfalten innan den kallnar, blir den för kall kan den spricka.
Det är viktigt att asfaltens yta blir jämn och får rätt nivå så att regnvatten rinner av. Vid speciella projekt används laserstyrda maskiner som underlättar nivåstyrningen. Asfalt läggs också för hand där det inte går att komma åt med maskiner. Maskinunderhåll och enklare reparationer ingår också i arbetsuppgifterna.

Beläggningsarbetare kan även arbeta som maskinist vid ett asfaltverk där asfalt tillverkas. Maskinisten övervakar processen i ett kontrollrum. Om något går fel måste maskinisten åtgärda felet. Det finns både fasta och flyttbara asfaltverk. Det blir allt vanligare att asfalten tillverkas nära den plats där den ska användas.

Arbetstider
Arbete på tidiga morgnar och sena kvällar är vanligt. Under sommarhalvåret är arbetet som mest intensivt. Det är vanligt att beläggningsarbetare måste resa och periodvis vara borta hemifrån eftersom arbetsplatserna varierar.

Arbetsmiljö
Beläggningsarbetare är ofta anställda året om, däremot kan man ha jobbat in tid under sommarhalvåret och ha en ledig period under vintersäsongen. Under vintersäsongen kan beläggningsarbetare också arbeta i verkstad med maskinunderhåll.

Förmågor

Förmågor som beläggningsarbetare behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Kunna ta egna initiativ eftersom beläggningsarbetare ansvarar för olika arbetsuppgifter i arbetslaget.

Noggrannhet:
Det är viktigt att asfaltens yta blir jämn och får rätt nivå så att regnvatten rinner av.

Samarbetsförmåga:
Kunna samarbeta eftersom beläggningsarbetare jobbar tillsammans i ett arbetslag.