Präst och pastor

Att vara präst eller pastor är mycket mer än bara ett yrke. Personligheten och den kristna tron är de främsta arbetsredskapen för prästen som möter människor både i glädje och i sorg.

En präst arbetar vanligtvis i en församling, men kan också arbeta på exempelvis sjukhus och fängelser. En pastor arbetar i en frikyrkoförsamling.

Arbetsuppgifter
En präst leder gudstjänster, förrättar dop, vigslar och begravningar. I det dagliga församlingsarbetet ger man bland annat samtalsstöd, leder konfirmandarbetet tillsammans med diakoner, musiker och församlingspedagoger samt samverkar med andra samhällsaktörer.

En pastor leder och planerar verksamheten i en frikyrkoförsamling. I arbetet ingår att leda gudstjänster och hålla möten. Man förrättar dop, vigslar och begravningar. Men ger även själavård och undervisar i trosfrågor.

Arbetstider
Arbetstiden är oregelbunden, arbete på kvällar och helger förekommer.

Förmågor

Förmågor som präster och pastorer behöver ha eller utveckla:

Ledarskapsförmåga: Präster och pastorer ska kunna leda arbetet i församlingen.

Psykiskt stabil
: Präster och pastorer behöver klara av att hantera svåra situationer och behöver kunna engagera sig i andra människor.
.
Stresstålig: Präster och pastorer har ett kontaktyrke, man möter många människor i behov av stöd, vilket gör det viktigt att kunna hantera stress.

Verbal förmåga: Präster och pastorer behöver vara bra på att tala inför grupper.