Präst och pastor

Att vara präst eller pastor är mycket mer än bara ett yrke. Personligheten och den kristna tron är de främsta arbetsredskapen för prästen som möter människor både i glädje och i sorg.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsuppgifter Präst
Som präst leder man gudstjänster, förrättar dop, vigslar och begravningar. I det dagliga församlingsarbetet ger man bland annat samtalsstöd, leder konfirmandarbetet tillsammans med diakoner, musiker och församlingspedagoger samt samverkar med andra samhällsaktörer.

Arbetstiden är varierande och innebär arbete på kvällar samt helger.

Arbetsuppgifter Pastor
En pastor leder och planerar verksamheten i en frikyrkoförsamling. I arbetet ingår att leda gudstjänster och hålla möten. Man förrättar dop, vigslar och begravningar. Men ger även själavård och undervisar i trosfrågor.

Arbetstiden är oregelbunden och arbete på kvällar förekommer.

Förmågor

Förmågor som en präster och pastorer behöver ha eller utveckla:

Ledarskapsförmåga: Präster och pastorer ska kunna leda arbetet i församlingen.

Psykiskt stabil
: Präster och pastorer behöver klara av att hantera svåra situationer och behöver kunna engagera sig i andra människor.
.
Stresstålig: Präster och pastorer har ett kontaktyrke, man möter många människor i behov av stöd, vilket kan skapa stress.

Verbal förmåga: Präster och pastorer behöver vara bra på att tala inför grupp.