Polis

Polisens uppgift i samhället är att skapa trygghet och ordning och att minska och bekämpa brottslighet. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att närvara vid demonstrationer, utreda stölder, göra trafikkontroller eller hantera våldsamma familjesituationer. Det är bra att vara empatisk, att ha självinsikt och att ha förmåga att kommunicera med människor man möter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Poliser

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för poliser blir god både på fem och tio års sikt. De som har genomgått utbildningen och aspiranttiden med godkänt resultat har inga svårigheter att få jobb.

Efterfrågan på poliser bedöms vara stabilt de närmaste tio åren. Samtidigt kan snabba ökningar i samhällets behov av poliser komma att påverka antalet ytterligare.

Tillgången på poliser motsvarar behovet eftersom antalet utbildningsplatser anpassas till förväntat behov.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Poliser är anställda hos polismyndigheten och arbetar på poliskontor runt om i landet.

Arbetsuppgifter
Som polis kan man ha många olika arbetsuppgifter. Polisens kärnverksamhet fokuserar på vardagsbrottslighet såsom inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder, snatterier eller misshandel. Arbete är till största delen indelat i närpolis- och ingripandeverksamhet (där man hjälper människor i nöd, ofta efter samtal till 112).

Poliser arbetar mycket med brottsförebyggande arbete. Det kan vara att bevaka idrottsevenemang eller demonstrationer. Det kan också vara att samverka med andra aktörer i samhället för att minska brottsligheten. Poliser kan till exempel arbeta med narkotikakampanjer tillsammans med skola eller socialtjänst. Mycket av det brottsförebyggande arbetet är riktat mot ungdomar.

Förutom att förebygga brott arbetar polisen med att bekämpa den brottslighet som finns i samhället. Brotten som utreds är till största del inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder och misshandel. En stor del av polisens vardagliga arbete innebär utredningsåtgärder som att ta upp anmälningar, hålla förhör och ta föremål i beslag. Varje brott innebär alltid noggrann dokumentation och därför tillbringar även en polis i yttre tjänst mycket arbetstid inomhus framför datorn.

Spaning, brottsutredning och kriminalunderrättelser är också uppgifter en polis kan ha. Med kriminalunderrättelse menas att man undersöker brottslighet, brottslingarna samt brottsfenomen. Syftet kan till exempel vara att ta reda på varför det sker en hel del rån i ett område under en viss tid, så att man kan förebygga eller motarbeta brottsligheten på ett bättre sätt.

En kriminaltekniker är en polis som arbetar med att undersöka brottsplatser för att hitta bevis som används vid brottsutredningar. Det kan till exempel vara fingeravtryck, DNA eller skospår.

De flesta poliser börjar arbeta med någon typ av yttre tjänst såsom närpolis, ordningspolis eller trafikpolis. Poliser kan även arbeta i nationella insatsstyrkan, inom säkerhetspolisen, som ridande polis eller hundförare för att nämna några exempel.

Förmågor

Förmågor som är bra för en polis att ha eller utveckla:

Ansvarsfull: Att vara medveten om hur ens eget beteende och beslut påverkar omgivningen och ta ansvar för det.

Empatisk: Att kunna förstå hur andra människor tänker, känner och handlar.

Organisationsförmåga: Att vara strukturerad i arbetet, att kunna planera, ordna och systematisera samt sortera bort det som inte tillför något.

Kommunikativ förmåga: Att kunna kommunicera tydligt med många olika personer man möter i arbetet. Att lyssna på och förstå andra människor.

Samarbetsförmåga: Att kunna samarbeta med andra. Respekt för gemensamma ordningsregler och rutiner.

Självständighet: Att kunna ta egna initiativ i arbetet och jobba självständigt.

Psykiskt stabil: Att kunna hantera situationer där man hamnar i konflikt med andra människor, eller i hotfulla situationer med lugn och engagemang. Att kunna hantera svåra situationer eller svåra beslut.