Personalspecialist

Personalspecialisten är arbetsgivarens stöd i personalfrågor. Det kan vara vid rekrytering, kompetensutveckling för personalen eller löneförhandlingar. Personalspecialisten arbetar med ett område eller en specifik fråga och hittar lösningar. Att tolka exempelvis arbetsrättsliga regler är en vanlig arbetsuppgift. Personalspecialisten samarbetar ofta och behöver därför ha en god kommunikativ förmåga.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Personaltjänstemän

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för personaltjänstemän både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på personaltjänstemän kommer att öka under prognosperioden. Personaltjänstemäns kompetens väntas efterfrågas i allt större utsträckning inom flera branscher de kommande tio åren.

Tillgången på personaltjänstemän väntas öka under prognosperioden och kommer att överstiga den förväntade efterfrågan. Det är många som förväntas examineras varje år och pensionsavgångarna är relativt små. Det förväntas leda till en fortsatt hård konkurrens under prognosperioden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Personalspecialister arbetar på företag, myndigheter och i organisationer. De kan också vara anställda vid bemanningsföretag eller driva eget företag. 

Arbetsuppgifter
En personalspecialist kan vara både generalist och specialist inom HR-området. HR står för Human Resources, vilket innebär sättet man arbetar med sin personal och organisation i en verksamhet.

En generalist arbetar med alla typer av personalfrågor. Specialisten har fördjupade kunskaper inom ett personalområde. Det kan vara arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering eller kompetensutveckling. Att arbeta långsiktigt med personalstrategier blir allt mer vanligt.

I större verksamheter är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering. I mindre verksamheter arbetar man oftast med alla typer av ärenden.

Personalspecialisten analyserar personalbehovet i en verksamhet. Det kan leda till en rekrytering. Då sköter personalspecialisten allt det praktiska, exempelvis att annonsera, organisera och delta i anställningsintervjuerna. 

Att planera för och genomföra kompetensutveckling för personalen kan ingå i arbetet. Det kan exempelvis vara inom arbetsmiljö, jämställdhet eller mångfald. 

Vid förhandlingar företräder personalspecialisten arbetsgivaren. Det kan vara förhandlingar med facket om arbetsrättsliga tolkningar eller löneförhandlingar. 

Personalspecialisten behöver ha goda kunskaper om lagstiftningen inom området. Det kan vara lagen om anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtal eller annan arbetsrätt. 

Att stödja chefen i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö är en viktig uppgift. Det kan vara både i förebyggande syfte eller när problem har uppstått på arbetsplatsen. I frågor som rör medarbetarnas hälsa samarbetar ofta personalspecialisten med företagshälsovården.

Förmågor

Förmågor som personalspecialister behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Personalspecialisten har många kontakter och behöver då vara bra på att kommunicera, både muntligt och skriftligt.

Problemlösning: Att kunna ta fram förslag på olika alternativa lösningar exempelvis inför en förhandling.

Samarbetsförmåga: Arbetet sker oftast i samarbete med många andra och därför behöver personalspecialisten kunna samarbeta med alla.