Passkontrollant

Passkontrollanter arbetar med att kontrollera pass, visum och inresehandlingar på personer som reser mellan Sverige och andra länder utanför Schengenområdet. Arbetsplatsen är på flygplatser eller i hamnar. I arbetet träffar man människor från världens alla hörn. Noggrannhet, uppmärksamhet, stresstålighet och servicekänsla är viktigt i arbetet som passkontrollant.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsplats
Passkontrollanter är civilanställda vid polismyndigheten och arbetar på flygplatser och i hamnar.

Arbetsuppgifter
Passkontrollanter arbetar med den yttre gränskontrollen, både på in- och utresa. De kontrollerar att resenärerna som kommer från ett land, som inte omfattas av Schengenavtalet, har korrekt pass, visum och andra inresehandlingar.

Gränskontroll innebär att kontrollera att handlingar har giltigt datum, att fotot på handlingen stämmer med personen som uppvisar den och att handlingarna inte är förfalskade. Passagerarens personuppgifter kontrolleras med hjälp av en dator.

Det händer att resenärernas handingar inte verkar vara korrekta och då genomförs en fördjupad kontroll. Denna kontroll genomförs av polis eller civila utredare och om arbetsbelastningen tillåter kan den fördjupade kontrollen genomföras av passkontrollanten. Passagerare som kontrolleras kan även vara efterlysta. I sådana fall kallar kontrollanten på polis.

Möjlighet finns även att utbilda sig till civil brottsutredare eller dokumenttekniker. Som civil utredare arbetar man med att tillsammans med poliserna utreda olika typer av brott som till exempel människosmuggling. Dokumenttekniker gör bedömningar av dokumentens äkthet.

Arbetsmiljö
Under arbetet sitter passkontrollanten i en så kallad passkur och arbetar ofta tillsammans med en kollega.

Arbetstider
Passkontrollen är bemannad dygnet runt vilket innebär att passkontrollanter arbetar skift under dygnets alla timmar.

Förmågor

Förmågor som passkontrollanter behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga Under varje arbetspass träffar man många människor från världens alla hörn, det ställer krav på att man är bra på att kommunicera på ett tydligt sätt.

Konflikthantering Passkontrollanter behöver kunna hantera konflikter som kan uppstå i samband med kontrollerna av till exempel pass.

Noggrann Förmåga att lägga märke till detaljer och att vara strukturerad.

Serviceinriktad Det är viktigt att kunna bemöta resenärerna på ett bra sätt.

Uppmärksam Passkontrollanter kontrollerar stora mängder handlingar, för att kunna bedöma om de är korrekta eller inte krävs uppmärksamhet.