Bokbindare

Böcker, pocketböcker, broschyrer, häften, tidskrifter och andra trycksaker är produkter som bokbindare arbetar med. Bokbinderi var tidigare enbart ett hantverksyrke men i dag utförs arbetet till stor del av maskiner. Att binda böcker för hand är ett hantverksyrke och man arbetar mot en liten marknad.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Bokbindare kan arbeta på fristående bokbinderier eller på företag med integrerad verksamhet, det vill säga med både tryckeri och bokbinderi, vilka vanligtvis kallas för partibokbindare eller maskinbokbindare.

Arbetsuppgifter
Bokbinderimaskinerna är i allmänhet automatiserade och elektroniskt programstyrda. För att trycksaken ska bli rätt inbunden börjar man med att ställa in olika parametrar. Ett exempel på en parameter är trycksakens storlek.

Att binda in en bok kan gå till på följande sätt: de tryckta arken delas i rätt storlek, falsas (viks), och ordnas i bokblock. Boken sätts ihop med limbindning eller trådhäftning och därefter skärs boken runt om innan den förses med pärm. Pärmen tillverkas i särskilda maskiner där pappen skärs till och eventuellt förses med tryck. Därefter fogas bok och pärm samman i en inhängningsmaskin.

Partibokbindarens övervakar de olika maskinerna och utför vissa moment för hand bland annat att fylla på material och plocka bort de färdiga produkterna. I arbetsuppgifterna ingår även tillsyn av maskinerna.Det finns också bokbinderier som utför en enklare form av bokbinderi där arken viks och klamras eller häftas ihop.

Böcker binds in för hand i liten skala på små bokbinderier, arkiv och bibliotek. De stora bokbinderierna kan också ha en särskild avdelning där man binder böcker för hand. Det kan vara till exempel protokoll från myndigheter eller tidskrifter. Även vid den hantverksmässiga bokbindningen har man en del mindre maskiner till sin hjälp, som skärmaskin och pappersklippare. Den som binder in böcker för hand kan även kallas privatbokbindare.

Arbetsmiljö

Vid vissa maskiner arbetar fler maskinbokbindare tillsammans medan de vid andra arbetar ensamma. Arbetsrotation, det vill säga att man turas om med olika arbetsuppgifter, blir allt vanligare. Ibland utförs arbetet i skift.

Förmågor

Förmågor som bokbindare behöver ha eller utveckla:

Flexibilitet:
Kunna vara flexibel, då vissa arbetstoppar kräver det.

Kvalitetsinriktad: Förmåga att producera med kvalitet.

Samarbetsförmåga: Förmåga att arbeta självständigt och i grupp.