Parkeringsvakt

Parkeringsvakter bidrar till att trafiken fungerar smidigt och minskar risker för olyckor genom att kontrollera at bilar inte parkeras på fel ställen. Det görs genom att kontrollera att bilar inte parkeras på fel ställen. Som parkeringsvakt kommer man i kontakt med många människor. Det är viktigt att man är bra på att kommunicera och kan bemöta människor på ett bra sätt. Det här är ett jobb där man får vara mycket utomhus.

Parkeringsvakter är anställda hos kommuner, parkeringsbolag eller bevakningsföretag.

Arbetsuppgifter
Parkeringsvakter ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs. Det innebär att bilar inte parkeras på till exempel övergångställen, i lastzoner, på innergårdar eller i bostadsområden. De kontrollerar också att bara bilar som har parkeringstillstånd för parkeringsplatser för rörelsehindrade använder dessa platser.

Parkeringsvakter ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas. I arbetsuppgifterna kan också ingå att rapportera om till exempel hål i gator och eller klotter.

Om reglerna inte följs skrivs en parkeringsanmärkning/kontrollavgift. Parkeringsvakter ska kunna informera allmänheten om de parkeringsregler som gäller.

Det är viktigt att bemöta allmänheten på ett respektfullt sätt. Under ett arbetspass kan parkeringsvakter få många frågor från personer i omgivningen. Det kan till exempel vara frågor om gatuadresser, olika sätt att ta sig till en plats eller vilka kommunikationsmedel (till exempel buss eller tunnelbana) som är bäst att använda. Därför är det viktigt att parkeringsvakter har lätt att kommunicera och kan ge bra information till de som frågar.

Den tekniska utvecklingen har påverkat parkeringsvakternas arbete. Idag är det vanligare att man arbetar med en handdator som är uppkopplad på olika databaser och kommunicera med andra under sitt arbetspass. Arbetet kan dock fortfarande utföras för hand.

Arbetstider
Parkeringsövervakning sker dygnet runt, vilket innebär att många arbetar under alla tider på dygnet. Men de flesta parkeringsvakter arbetar dagtid.

Arbetsmiljö
parkeringsvakter arbetar mycket utomhus.

Parkeringsvakter går mycket i sitt arbete och det kan bli många kilometer på ett arbetspass. De flesta parkeringsvakter arbetar två och två, men ensamarbete förekommer. Parkeringsvakter kan också patrullera med bil.

Förmågor

Förmågor som en parkeringsvakt behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Arbetet är ofta självständigt och ibland arbetar man ensam, därför behöver man kunna ta egna initiativ och beslut.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna kommunicera tydligt.

Konflikthantering: Som parkeringsvakt måste man kunna bemöta människor på ett respektfullt sätt och hantera konflikter som kan uppstå när man ger en parkeringsanmärkning.

Serviceinriktad
: Parkeringsvakter kommer man i kontakt med många människor och ger service och besvarar frågor.