Murare

De flesta murare arbetar med husbyggnation. De vanligaste arbetsuppgifterna är att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med tegel. Murare kan också arbeta med plattsättning eller med stuckatur. Yrket kräver hantverkskunskaper och noggrannhet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Murare m.fl.

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för murare* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på murare ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Det gynnar arbetsmarknaden för murare. Fortsatta satsningar på renovering och ombyggnation i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområdena, bidrar också till ökad efterfrågan.

Tillgången på murare ökar något men blir inte fullt tillräcklig för att möta efterfrågan. Inriktningen mot husbyggnad i gymnasieskolan är bygg- och anläggningsprogrammets mest populära inriktning, men de flesta som väljer inriktningen blir inte murare.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för murare, men yrket ingår i yrkesgruppen Murare m.fl. där även plattsättare ingår. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Teknik och material har förändrats men murares hantverksskicklighet är nödvändig. De flesta murare arbetar inom husbyggnad.

Arbetsuppgifter
De vanligaste uppgifterna för murare är att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med fasadtegel. I arbetsuppgifterna ingår också att lägga puts på exempelvis husväggar. Putsen består av ett speciellt putsbruk som sprutas på maskinellt eller läggs på för hand. Ofta specialiserar sig murare på någon del av jobbet, till exempel fasadmurning, putsningsarbeten eller något annat område.

Plattsättning av golv och väggar med till exempel kakel kan ingå i arbetet, men utförs ibland av särskilda plattsättare (se separat beskrivning i Yrken A-Ö). Det finns också murare som gör inredningsjobb, till exempel väggar av tegel eller puts. Kakelugnsmakaren är ofta en vidareutbildad murare.

Murare kan också arbeta med stuckatur (utsmyckningar av gips), exempelvis dekorativa taklister och takrosetter. Det är ett avancerat jobb som kräver vidareutbildning.

Arbetsmiljö
Murare ingår i arbetslag men jobbar ofta självständigt med sina uppgifter. Arbetet kräver god fysik, även om många av de tyngsta arbetsuppgifterna i dag görs med maskiner och kranar. Murare arbetar utomhus under stora delar av året och ibland sker arbetet på höga höjder. Det ingår i jobbet att arbetsplatserna skiftar och det är vanligt med arbete utanför hemorten.

Förmågor

Förmågor som murare behöver ha eller utveckla:

God fysik: God fysik är viktigt även om de flesta arbetsuppgifterna görs med hjälp av maskiner och kranar.

Noggrannhet: Yrket är ett hantverk och det är viktigt att vara noggrann.

Självständighet: Murare arbetar ofta självständigt med sina uppgifter.