Murare

Murare arbetar med att bygga upp väggar med lättbetongblock och att klä hus med fasadtegel. Murare utför även putsning av fasader, murverk för spisar och skorstenar, fasadrenoveringar, stuckatur och i vissa fall plattsättning. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet består.

Murare arbetar ofta i mindre mur- och putsföretag som är specialiserade på puts- och murningsarbeten. Företagen arbetar ofta på uppdrag av privatpersoner, byggföretag, kommuner, landsting och fastighetsbolag.

Arbetsuppgifter
Murare är ett av de äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats men hantverket består. De vanligaste arbetsuppgifterna för murare är att mura upp väggar av lättbetongblock och att klä hus med fasadtegel.

Muraren utför också putsning av fasader med olika sorters tekniker. Puts används för att hålla ihop byggkonstruktionen, skydda bakomliggande vägg och ge en fin yta. Putsen består av ett putsbruk som muraren sprutar på maskinellt eller lägger på för hand.

Muraren kan specialisera sig inom mureri eller putsning. Murare kan också arbeta med inredningsjobb, till exempel innerväggar av tegel eller puts, murverk för öppna spisar och skorstenar eller montering av kaminer och kakelugnar. Murare kan också utföra plattsättning av golv och väggar med kakel och klinkers.

Murare arbetar även med renovering av fasader och skorstenar. Fasadrenovering kan innefatta allt från rengöring och reparationer av tegel- eller putsade fasader, till mer omfattande fasadrenoveringar. Det kan handla om att riva den gamla putsen för att lägga på en ny putsyta eller tilläggsisolera en fasad med olika putssystem.

En del murare arbetar även med stuckatur, utsmyckningar av gips.

Arbetsmiljö
Murare ingår i mindre arbetslag men arbetar ofta självständigt med sina uppgifter. God grundfysik underlättar arbetet, men det finns också hjälpmedel. Mureri är ofta ett utomhusjobb. Ibland sker arbetet från en byggnadsställning och på höga höjder.

Förmågor

Förmågor som en murare behöver ha eller utveckla:

God fysik: Arbetet kan vara fysiskt krävande, varför god grundfysik underlättar.

Noggrannhet: Mureri är ett noggrant hantverksarbete, muraren måste säkerställa att linjerna är raka.

Självständighet: Muraren arbetar ofta självständigt med sina uppgifter.