Barnsjuksköterska

Barnsjuksköterskor arbetar bland annat med barnhälsovård, skolhälsovård, barnmedicin, barnkirurgi och barnpsykiatri. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet. Arbetet kräver att barnsjuksköterskan kommunicerar och anpassar information utifrån barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Barnsjuksköterskor

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att barnsjuksköterskor möter goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på barnsjuksköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den demografiska utvecklingen som innebär en ökning av antalet födda barn och yngre i befolkningen. Detta ökar behovet av barnsjuksköterskor.

Tillgången på barnsjuksköterskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras att utökas, vilket då kommer bidra till att öka tillgången.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Barnsjuksköterskor arbetar inom alla instanser där barn och ungdomar vårdas. Det kan vara inom barnhälsovård, elevhälsa (skolhälsovård), hemsjukvård, barnkirurgi, öron-, näsa- och halssjukvård, neonatologi och barntandvård. Arbetsplatsen kan vara sjukhus, barnavårdscentraler och skolor.

Arbetsuppgifter
Inom sjukhusvården arbetar barnsjuksköterskan med barn och ungdomar från 0-18 år. Barnsjuksköterskan ansvarar för att barnet och föräldrarna får den hjälp och det stöd de behöver. Barnsjuksköterskan kommunicerar i första hand med barnet. Det gäller att anpassa informationen efter barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter.

Barnsjuksköterskan förbereder barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. De kan också förbereda familjen på hur behandlingen ska fortsätta efter sjukhusbesöket. I arbetsuppgifterna ingår att ge läkemedel och beräkna doseringen i förhållande till barnets storlek och ålder. I arbetet ingår även att ta prover.

På en medicinsk avdelning kan barnen vara inlagda för en längre tids behandling. På en kirurgisk avdelning ligger fokus på operation. På en akutmottagning assisterar barnsjuksköterskan läkaren vid undersökningar, tar prover och gör egna bedömningar och behandlingar.

På barnavårdscentralen (BVC) kontroller barnsjuksköterskan nyfödda och yngre barns hälsa. Barnsjuksköterskan följer barnets hälsotillstånd och fysiska utveckling upp till skolåldern. I arbetet ingår att ge råd och stöd till föräldrar kring barnets mat, sömn och annat som rör barnets hälsa. Vaccinationer ingår i uppgifterna.

Skolsköterskan kallar elever till hälsokontroller och följer deras utveckling. Elever kan komma på spontana besök för samtal och stöd i olika frågor eller för att bli omplåstrade. Skolsköterskan deltar ofta i elevvårdsarbetet på skolan.

Arbetsmiljö
Inom sjukhusvården arbetar man i team med läkare och barnsköterskor. Barnsjuksköterskan är arbetsledare för barnsköterskor.

Arbetstid
Dag-, natt- och helgtjänst är vanligt inom sjukhusvården. På BVC och inom skolhälsovården arbetar man oftast dagtid.

Förmågor

Förmågor som en barnsjuksköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: Barnsjuksköterskan informerar patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Det är viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: Barnsjuksköterskan samarbetar mycket med andra yrkesgrupper och är arbetsledare för barnsköterskorna.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.