Matros

Matroser har flera olika arbetsuppgifter. De arbetar med underhållet av fartyget och med reparationer av maskiner och annan utrustning. De är med vid lastning och lossning och kontrollerar surrningen av lasten. Matroser arbetar också på bryggan, där fartyget navigeras och styrs.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss för sjömän. Nybörjarbefattningar på däck kallas för jungman. På vissa fartyg finns det även en specialistbefattning som kallas båtsman eller bås. Denna befattning kräver lång erfarenhet ombord.

Arbetsuppgifter
En matros arbetar huvudsakligen med fartygets underhåll och vård. Uppgifterna kan variera mellan olika rederier och beror också på vilken typ av fartyg man är anställd på. Matrosen arbetar även på bryggan, där fartyget navigeras och styrs. Att sköta underhållet på däck innebär att till exempel måla, smörja och hålla rent. Man gör reparationer av maskiner och annan utrustning på däck.

En matros kontrollerar även surrningen av lasten så att den inte ger med sig. Man är med vid lastning och lossning och sköter till exempel kontrollen av fartygets kranar och truckar. Bevakningsuppdrag som att hålla vakt i lastrummet när fartyget ligger i hamn med stöldbegärlig last ombord ingår också i arbetet.

Arbetstid
En matros jobbar oftast efter ett vaktschema. Det innebär att man arbetar i fyra timmar och är ledig åtta timmar, jobbar fyra timmar igen och så rullar det på dygn efter dygn. Ofta är arbetsperioderna uppdelade så att en period av arbete ombord på fartygen följs av en lika lång period av ledighet. Fyra till sex veckors ombordstid är vanligast men även kortare: allt från en dag till två veckor förekommer, eller längre upp till flera månader.

Arbetsmiljö
Buller och vibrationer är en del av arbetsmiljön på ett fartyg. När man jobbar med lastning och lossning kan man också utsättas för avgaser, till exempel när bilar dirigeras av och på en färja.

Förmågor

Förmågor som matroser behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Arbetet på ett fartyg innebär att man under långa, sammanhängande perioder arbetar och bor tillsammans med den övriga besättningen, vilket förutsätter att man är flexibel och tolerant gentemot de andra personerna ombord.

Samarbetsförmåga: Besättningen på ett fartyg är helt beroende av varandra för att lösa uppgifterna ombord och det är viktigt att samarbetet fungerar.

Serviceinriktad: Tolerans och ödmjukhet är viktiga egenskaper för att arbetet ombord ska fungera.

Syn, hörsel och färgseende: För att jobba som matros krävs att man har godkänd syn, hörsel och färgseende.