Massör

Med händerna som främsta redskap ger massören en behandling genom specifika massagegrepp och töjningar. De flesta söker sig till massören för att få hjälp med problem i form av smärta och värk, eller för att förebygga problem i muskler. Andra tar massage som avslappning för att minska stress eller för välbefinnande. Massören kan även ge tips och råd för egenvård.

Massörer är oftast egenföretagare, men anställning blir allt vanligare som alternativ. Massören tar emot kunderna på sin klinik, exempelvis friskvårds- och SPA-anläggningar, och/eller åker ut till andra arbetsplatser för att ge behandlingar. I vissa fall jobbar massören halvtid och har ett annat jobb vid sidan av.

Arbetsuppgifter
En massör arbetar i friskvårdande syfte genom att ge förutsättningar till god hälsa och förebygga skador. Detta görs genom att motverka muskelspänningar som kan orsaka skador och problem vid senare tillfälle. Massören behandlar även lindrigare besvär som uppstått på grund av muskelspänningar.

För att ge rätt behandling behöver massören samtala med sina kunder för att skapa en bild av kundens behov. Massören utför sedan tester och ger besvären en diagnos. Slutligen görs en helhetsbedömning för att ge rätt behandling.

Den klassiska massagen är den massage som flest massörer i Sverige ger. Yogamassage, thaimassage, energimassage, spamassage och ansiktsmassage är exempel på andra behandlingar. Massören kan även ge rekommendationer för bland annat träning, kroppshållning, ergonomi och stretch.

Massören kan välja att vidareutbilda sig till massageterapeut och får då mer kunskap och behärskar oftast ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten, dock aldrig med manipulation av leder. Det är vanligt att massageterapeuten behandlar problem som nackspärr, ryggskott, huvudvärk, idrottsskador, nedsatt rörlighet, hållningsproblem, stress- och utmattningsrelaterade problem.

En medicinsk massageterapeut jobbar mer tillsammans andra yrkesgrupper, exempelvis naprapater, fysioterapeut och kiropraktorer.

Arbetstider
Om man arbetar heltid är det vanligt att cirka 75 procent är behandlingstid, alltså 6 timmar per dag. Jobbet kan ske under dagtid, kvällar och helger. Resterande tid får till administrativa uppgifter.

Förmågor

Förmågor som en massör behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Behandlingen ska anpassas efter varje kunds behov och önskningar, vilket kräver en anpassningsbar massör.

Kommunikativ förmåga: Massören kan i många fall behöva meddela sin kund om råd och information som gäller hälsa. Därför är det viktigt att massören kan framföra sitt budskap på bästa möjliga sätt med hjälp av en god kommunikativ förmåga.

Självständighet: Det är positivt att kunna vara självgående i arbetet, veta när man kan fatta beslut och utföra uppgifter utan hjälp av andra. Eftersom en massör oftast jobbar ensam är det bra att vara bekväm i att tackla uppgifter och bedömningar självständigt.

Serviceinriktad: Massören behöver vara bra på att förstå vad kunder vill och agera utifrån det. En serviceinriktad massör ger kunden tillräckligt med uppmärksamhet för att kunna ge rätt behandlingar.