Maskinsnickare

En verkstadssnickare arbetar inom trä- och möbelindustri. Man tillverkar möbler, inredningssnickerier, fönster, dörrar och andra typer av produkter i större eller mindre serier. Det är ett arbete där man arbetar både med händerna men också med maskiner och programmering. I arbetsuppgifterna kan det till exempel ingå att ställa in datorstyrda maskiner som hyvlar, fräsar och svarvar eller att montera ihop färdiga möbler.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Maskinoperatörer

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för maskinoperatörer inom grafisk industri och pappersvaruindustri på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskinoperatörer inom den grafiska industrin och pappersvaruindustrin är beroende av konjunkturläget och av strukturella förändringar i samhället. Antalet sysselsatta inom den grafiska branschen har minskat de senaste åren dels till följd av digitalisering, dels beroende på ny teknik och nya effektivare processer som gjort företagen mer produktiva.

Tillgången på maskinoperatörer är låg men motsvarar den lägre efterfrågan på maskinoperatörer inom denna näring. Intern utbildning ges ofta av arbetsgivaren och man anställer personer från flertalet av de yrkesinriktade gymnasieprogrammen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Som verkstadssnickare arbetar man inom trä- och möbelindustrin. Arbetsplatserna kan vara både små och stora verkstäder och beroende på var man arbetar kan man antingen ha mer varierande arbete eller vara specialiserad på vissa moment i produktionen.

Arbetsuppgifter
Som verkstadssnickare/maskinsnickare tillverkar man möbler, inredningssnickerier, fönster, dörrar och andra typer av produkter i större eller mindre serier.

Man kan arbeta med att bearbeta träet i olika maskiner, till exempel sågar, fräsar, hyvlar och borrar. Man sköter och kontrollerar hela tillverkningsprocessen. Det innebär att man ställer in maskinen, sätter in biten som ska bearbetas, övervakar maskinens arbete och sedan kontrollerar att den färdiga detaljen håller rätt mått och kvalitet. Oftast arbetar man med maskiner men handverktyg av olika slag förekommer också i arbetet.

Datorstyrda maskiner förekommer allt mer inom trä och möbelindustrin och att programmera och sköta dessa är en vanlig uppgift. Maskinerna gör flera arbetsmoment och utför dem med hög precision. Efter att man programmerat in mått och andra uppgifter i den dator som styr maskinen går arbetet i huvudsak ut på att övervaka maskinen. Man fyller också på med material och kontrollerar de färdiga detaljerna. Man kan då kallas CNC-operatör, trä. I arbetet kan också ingå att göra enklare underhållsarbete på maskinen.

En annan arbetsuppgift kan vara att montera ihop trädetaljer till färdiga produkter som exempelvis skåp och köksinredning men också möbler. Man sätter på beslag, gångjärn, lås och andra detaljer. Man kan också använda handverktyg för att finjustera och finslipa produkten. I mindre verkstäder är det vanligt att samma snickare gör både bearbetningen och monteringen av produkterna. Vid större arbetsplatser görs momenten oftast av olika personer.

Arbetsmiljö
Maskinerna är numera inbyggda och bullernivån är låg. Trädamm förekommer och kan orsaka allergiska reaktioner hos den som är känslig även om man har lyckats minska problemet genom nya effektivare ventilations-, spån- och dammutsugningssystem.

Förmågor

Förmågor som verkstadssnickare och maskinsnickare behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsinriktad: Ha fokus på resultatet och att producera med kvalitet.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann i arbetet med att sköta och övervaka de maskiner man arbetar med.

Resultatinriktad: Att kunna producera tillfredställande resultat på kort tid, att lösa eventuella problem i produktionen så de blir så kortvariga som möjligt.

Regel och instruktionsfokus: Det är viktigt att kunna följa instruktioner för hur maskiner och robotar ska programmeras och att kunna läsa och förstå ritningar.

Säkerhetsfokus: Förmåga att kunna förutse risker i arbetet.