Underhållstekniker/Underhållsmekaniker

En underhållstekniker ansvarar för att sköta förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning i till exempel en industri, en kommunal anläggning eller ett sjukhus. Uppgifterna kräver kunskap inom många olika sorters teknik. Det kan innebära att man utför förebyggande underhåll för att minska risken för driftstopp. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskinreparatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskinreparatörer blir i stort sett oförändrad på tio års sikt. Utvecklingen är kopplad till tillverkningsindustrins svaga efterfrågan. De flesta inom denna yrkesgrupp arbetar inom tillverkningsindustrin. Många inom yrkesgruppen kommer att gå i pension under prognosperioden, vilket för med sig ersättningsrekryteringar.

Tillgången på maskinreparatörer blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för maskinreparatörer, men yrket ingår i yrkesgruppen Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

De flesta underhållstekniker arbetar på en underhållsavdelning inom industri- eller tillverkningsföretag. Man arbetar ofta tillsammans med bland annat underhållsmekaniker, automationstekniker eller underhållselektriker. Underhållstekniker kan också arbeta på företag som utför underhåll på uppdrag av olika kunder. Man kan även arbeta ombord på fartyg och kallas då motorman eller maskinpersonal.

Skillnaden mellan en underhållsmekaniker och en underhållstekniker ligger i att en tekniker har ett systemkunnande med till exempel avancerad felsökning och ansvar för att leda arbetet. Underhållsmekanikern är mer praktiskt inriktad på mekanik eller elteknik. Underhållsteknikern har tidigare kallats för maskinreparatör.

Arbetsuppgifter
Underhållstekniker sköter förebyggande underhåll av maskinparken. Underhållsteknikern stöttar även maskinoperatörer i deras arbete att underhålla maskinerna. Underhållsteknikern ansvarar för planering och genomförande av arbetsuppgifter. Oftast planeras arbetet tillsammans med produktionsledningen.

Trots förebyggande underhåll uppstår det fel och ibland maskinhaverier. Då är det underhållsteknikerns uppgift att snabbt göra maskinen klar för produktion. Då gäller det att hitta och avgränsa felet eller skadan genom att göra en felsökning. Underhållsteknikern tar också hjälp av ritningar och manualer.

Ibland byts komponenter ut och ibland repareras de. Vilken åtgärd som passar bäst bestämmer teknikern. I vissa industrier är maskinerna uppkopplade i nätverk via en server, då kan teknikern felsöka från sitt kontor och plocka ihop de delar som behöver ersättas. Det avhjälpande underhållet kan därmed göras direkt när teknikern kommer ut till maskinen.

Arbetsmiljö
Datorer, handverktyg, lyftanordningar, truckar, vissa maskiner och specialutrustning används i arbetet. Arbetsmiljön har förbättrats men kan fortfarande vara bullrig och hörselskydd är nödvändigt. Även skyddsutrustning behövs.

Arbetstider
Skiftarbete förekommer. Övertidsarbete är något som man får räkna med vid driftstopp i produktionen.

Förmågor

Förmågor som underhållstekniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Det är viktigt att vara flexibel eftersom förändringar eller störningar sker i produktionen.

Initiativförmåga: När det uppstår störningar i produktionen behöver teknikern kunna ta initiativ och rycka in snabbt för att åtgärda orsaken till störningen.

Organisationsförmåga: Teknikern ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera sina arbeten.

Problemlösning: Felsökning innebär att teknikern behöver tänka logiskt och lösa problem som uppstår.

Samarbetsförmåga: Teknikern jobbar ofta tillsammans med driftpersonal.

Serviceinriktad: Kontakt med kunder ingår i arbetet.

Stresstålighet: En störning eller ett driftstopp kan innebära stress då det krävs att teknikern snabbt ska rätta till störningen.