Lastbils- och maskinmekaniker

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon och mobila maskiner. Felsökning, reparation och service är de vanligaste arbetsuppgifterna. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Att vara serviceinriktad och kunna kommunicera med kunder är en stor del av arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskinreparatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskinreparatörer blir i stort sett oförändrad på tio års sikt. Utvecklingen är kopplad till tillverkningsindustrins svaga efterfrågan. De flesta inom denna yrkesgrupp arbetar inom tillverkningsindustrin. Många inom yrkesgruppen kommer att gå i pension under prognosperioden, vilket för med sig ersättningsrekryteringar.

Tillgången på maskinreparatörer blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för maskinreparatörer, men yrket ingår i yrkesgruppen Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Lastbilsmekaniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lastbilsmekaniker* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på lastbilsmekaniker ökar under de närmaste tio åren. Kompetenser inom elsystem och instrument kommer att bli särskilt efterfrågat framöver. En del lastbilsmekaniker lämnar yrket och går till andra yrken efter en tid, vilket för med sig ersättningsrekryteringar.

Tillgången på lastbilsmekaniker blir otillräcklig. Det utbildas för få lastbilsmekaniker på gymnasieskolans fordons- och transportprogram.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för lastbilsmekaniker, men yrket ingår i yrkesgruppen Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer där bland annat bilmekaniker ingår. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar oftast på en verkstad. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Framförallt maskinmekaniker arbetar ofta på fältet med anläggningsmaskiner eller skogs- och lantbruksmaskiner.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för lastbils- och maskinmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera tunga fordon och mobila maskiner. Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder och produkter förändrar arbetet för lastbils- och maskinmekaniker. Kunskaper inom mekanik, elektronik och IT är en förutsättning.

De vanligaste uppdragen är service och underhåll. Ibland gör mekanikern en digital felsökning för att leta efter fel. Delar på fordonet plockas isär, rengörs och repareras eller byts ut. Svetsning förekommer i arbetet. När arbetet är utfört kontrollerar mekanikern att felet är åtgärdat genom att testa funktionen.

Både lastbils- och maskinmekaniker har kundkontakter, särskilt fältmekaniker. För att spara tid och hålla nere kostnaderna servas de flesta kundernas maskiner på den arbetsplats där de håller till. Det kan handla om att åka ut till ett vägarbetsområde och serva en grävmaskin eller till ett lantbruk och serva en traktor.

Fordon och maskiner kan också gå sönder och bli stående. Då behöver fältmekanikern vara beredd på att snabbt utföra reparationer på plats, ibland under svåra trafik- och väderförhållanden. Servicebilen packas med de verktyg, reservdelar och instruktionsböcker som kan behövas. Resorna kan vara långa och det gäller att planera och vara väl förberedd.

Lastbilsmekaniker kan också arbeta med så kallat påbyggnadsarbete, vilket innebär att man specialinreder lastbilar.

Arbetsmiljö
Arbetet som lastbils- och maskinmekaniker är rörligt och kan innebära tunga lyft. För att undvika förslitningsskador i exempelvis nacke, rygg och armar är det viktigt att ha god grundfysik och kunskap om hur man använder verktyg för speciallyft och andra hjälpmedel.

Förmågor

Förmågor som lastbils- och maskinmekaniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: En fältmekaniker utför reparationer på många olika platser och ibland under svåra förhållanden, det är viktigt att kunna ställa om snabbt och anpassa sig efter förändringar.

Noggrannhet: Lastbils- och maskinmekaniker bör kontrollera att arbetet är korrekt utfört för att säkerställa att inga misstag begås.

Problemlösningsförmåga: Arbetet handlar mycket om felsökning och att lösa olika problem.

Serviceinriktad: Kundkontakter ingår i arbetet för många mekaniker. Det är viktigt att vara serviceinriktad och kunna kommunicera även i stressiga situationer.

Självständighet: En fältmekaniker arbetar oftast ensam vilket kräver förmåga att arbeta självständigt.