Barnmorska

En barnmorska ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Men barnmorskans uppgifter varierar beroende på inriktning. Arbetar man på en ungdomsmottagning kan det handla om allt från att skriva ut preventivmedel och göra gynekologiska hälsokontroller till att ge information till ungdomar i sex och samlevnadsfrågor.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Barnmorskor

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att barnmorskor möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på barnmorskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den demografiska utvecklingen som innebär ett ökat antal födda barn. Detta kommer att öka behovet av barnmorskor.

Tillgången på barnmorskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen planeras att utökas, vilket då kommer bidra till att öka tillgången.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

En barnmorska som arbetar på en barnmorskemottagning eller en primärvårdscentral träffar den blivande mamman under hela graviditeten.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att göra olika undersökningar för att kontrollera att mamman och det väntade barnet mår bra.
Andra uppgifter är att stödja och informera de blivande föräldrarna eller mamman om graviditet och föräldraskap. Att ge råd om kost och motion och hålla utbildningar för blivande föräldrar ingår också i jobbet.
I arbetet ingår att ge råd i sex- och samlevnadsfrågor, om preventivmedel och om sexuellt överförbara sjukdomar. Informationen kan ges vid enskilda samtal eller i grupp, till exempel på mottagningen, i skolan, på ungdomsmottagningar eller under temakvällar riktade till olika grupper. Barnmorskan skriver också ut preventivmedel och gör gynekologiska hälsokontroller.

På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av mamman under förlossningen liksom för vården av mamma och barn de första timmarna efter att barnet är fött. När den blivande mamman kommer in undersöks hon och barnets hjärtljud kontrolleras. Barnmorskan ger mamman smärtlindring om hon behöver det samt ger instruktioner och hjälp när barnet ska födas. Efter förlossningen undersöker barnmorskan barnet för att kontrollera att det mår bra. Mamman får också hjälp och stöd vid första amningen.

En barnmorska kan också arbeta på en BB-avdelning på ett sjukhus. Till BB kommer den nyförlösta mamman med sitt barn och får hjälp att få en bra start på livet tillsammans. Även på BB undersöks barnet av barnmorskan, som också sköter om mamman. Det kan handla om att göra omläggningar, ta bort stygn och ge smärtlindring och andra praktiska saker. En stor del av arbetet är också att finnas till hands, ge råd och svara på frågor från mamman eller från båda föräldrarna.

En barnmorska kan också arbeta inom den gynekologiska vården på en mottagning eller vårdavdelning.

Arbetstid
Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att schemat för barnmorskor på dessa avdelningar innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.

Förmågor

Förmågor som en barnmorska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Behöver ha förståelse för situationen patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man mycket med andra, därför är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.