Maskinförare inom lantbruk

Maskinförare inom lantbruk arbetar framförallt med växtodling. De arbetar ute på fält och åkrar med bland annat jordbearbetning som plöjning och harvning eller med sådd och skörd. Moderna jordbruksmaskiner är tekniskt mycket avancerade. Det innebär att en maskinförare inom lantbruket dels måste kunna hantera tekniken och dels ha kunskap om odlingsarbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Maskinförare arbetar inom lantbruket. Oftast arbetar man på växtodlingsgårdar och stora djurgårdar, främst med mjölkproduktion. Man kan även bli anställd av ett maskinföretag som säljer maskintjänster till lantbrukare.

Arbetsuppgifter
Maskinförare kör maskiner inom lantbruket som till exempel plöjer, harvar och sår. Maskinförare sprider också gödning och hanterar bekämpningsmedel. Allt detta görs med hjälp av olika redskap kopplade till en traktor.

För den som är maskinförare på en gård som odlar vall kan mycket av arbetet handla om att köra balpressar, slåttermaskiner och maskiner för att konservera djurfoder, så kallat ensilage.

Maskinförare sköter själva en del av underhållsarbetet på maskinerna, till exempel byte av delar som slits ut och oljebyte. De sköter även lastning och lossning, till exempel av foder på djurgårdar. Det ingår också att sköta torkanläggningar där spannmål, hö eller halm förvaras.

Lantbruksredskap är ofta datoriserade. I mer avancerade traktorer moment som upprepas förprogrammeras och när man till exempel harvar, göder och bekämpar ogräs används ibland GPS. Då undviker man att köra längre än nödvändigt och sparar därmed bränsle och pengar. I det läget har maskinföraren en övervakande roll.
Som maskinförare bör man veta vilka nivåer av till exempel utsädesmängder som är rimliga och inte enbart förlita sig på tekniken.

Som maskinförare har man ansvar för lantbruksmaskiner som kostar miljoner och det är vanligt att gårdar har en gemensam uppsättning av maskiner, en så kallad maskinpark. Utvecklingen inom lantbruket går dessutom mot allt färre men större gårdar. Det innebär att maskinföraren har stora ytor att täcka.

Som maskinförare planerar man själv arbetet, men jobbar även i nära samarbete med gårdens ägare. Man samarbetar också med arbetsledare och andra anställda.

Arbetstider

Maskinförare har oregelbundna arbetstider, arbetet styrs mycket av vädret. Det kan ibland innebära långa arbetsdagar när det är bra skördeväder.

Förmågor

Förmågor som en maskinförare behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Arbetet ställer krav på en flexibel läggning hos maskinföraren, eftersom arbetstiderna kan variera.

Handlingskraft: Som maskinförare planerar man ofta själv det dagliga arbetet.

Samarbetsförmåga: Maskinförare samarbetar både med gårdens ägare och med eventuella arbetsledare, andra anställda och med flera lantbrukare i maskinsamarbete.