Maskinbefäl

Maskinbefäl arbetar till sjöss och ansvarar för maskin och teknisk utrustning på fartyg. Arbetet kan innehålla både tekniskt arbete, arbetsledning och administration beroende på vilken typ av befäl man är.
I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss för sjömän. Maskinbefäl är en gemensam benämning för befäl som ansvarar för maskin och annan teknisk utrustning ombord.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Maskinbefäl arbetar på fartyg till sjöss.

Arbetsuppgifter
Den som är teknisk chef/maskinchef ansvarar för fartygets maskiner och all teknisk utrustning ombord. Arbetet är till stor del administrativt. Man sköter till exempel kontakten med rederiet och med olika myndigheter. Även ekonomiskt ansvar för maskinområdet samt ansvar för brandskyddet ombord ingår i arbetet. Vid behov arbetar man även praktiskt med övrig personal i maskinrummet.

Förste fartygsingenjören ansvarar för det löpande underhållet och övervakning av driften av fartygets maskiner. Man ansvarar också för kylmaskineriet, oljeseparatorer, pumpar, belysning, däcksmaskineri med mera. Att planera arbetet och vara arbetsledare för maskin- och underhållspersonal som motorman och reparatör ingår i arbetet. Man kontrollerar vad som behöver åtgärdas med maskiner och annan utrustning, fördelar arbetsuppgifterna och följer upp att arbetet blivit utfört. Detta innebär att förste fartygsingenjören rör sig mycket över hela fartyget.

Andre fartygsingenjören ansvarar för driften av maskinerna och tillbringar en stor del av sin arbetstid i kontrollrummet och i maskinrummet. Andre fartygsingenjören kan även ha arbetsledande uppgifter.

Motorer och annan teknisk utrustning på fartygen styrs och kontrolleras med hjälp av datorer. Via monitorer får maskinbefälen till exempel information om hur effektivt motorn arbetar. Man kan också få indikationer när något är fel eller när det krävs en serviceinsats.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. I maskinrummet är det varmt och det bullrar och vibrerar. När det blåser gör sjögången att fartyget rullar.

Arbetstid
Som maskinbefäl bor och arbetar man ombord på de oceangående fartygen under långa sammanhängande perioder.
Maskinbefäl arbetar oftast efter principen att man är ledig lika länge som man varit till sjöss. Det vanligaste är perioder på fyra till sex veckor till sjöss. På de oceangående fartygen kan det vara flera månader i sträck.

Arbetsdagarna kan vara långa, ibland mellan tio och tolv timmar. Vaktgång och jourtjänstgöring förekommer.

Arbete utomlands
Maskinbefäl kan söka arbete över hela världen.

Förmågor

Förmågor som maskibefäl behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga:
Kunna fatta svåra beslut utifrån ett underlag.

Handlingskraftig: Man för kunna arbeta självständigt och ha initiativförmåga.

Kommunikativ förmåga: Eftersom man ofta har arbetsledande uppgifter måste man också vara bra på att kommunicera med medarbetarna.

Organisationsförmåga: Kunna organisera och prioritera.

Simultanförmåga: Kunna hantera mycket information samtidigt.

Social förmåga: Det är viktigt komma överens och kunna samarbeta med de övriga i besättningen, man är borta från hemmet under långa perioder.