Bankrådgivare och banktjänsteman

Att vara utåtriktad och tycka om att ha många kundkontakter är självklart för en bankrådgivare. Man gör analyser och ge ekonomiska råd till kunder, oftast via ett bokat besök. Samtidigt säljer rådgivaren bankens produkter till kunden.

 

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Banktjänstemän

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för banktjänstemän både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på banktjänstemän fortsätter att minska de närmaste tio åren. Digitaliseringen förväntas fortsätta och internetbaserade självservicetjänster där kunderna är mer delaktiga i sina bankärenden ersätter alltmer personlig service på bankkontor.

Tillgången på banktjänstemän blir god och kommer att vara större än efterfrågan de närmaste tio åren. Detta beror på ett fortsatt stort intresse för att utbilda sig inom ekonomi och arbeta på bank. Eftersom efterfrågan väntas minska leder detta till ett fortsatt överskott på arbetsmarknaden för banktjänstemän även på sikt.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Banker och finansföretag är de vanligaste arbetsplatserna, som till exempel inkassoföretag, försäkringsbolag och utländska banker.

Arbetsuppgifter
Ibland kallas den som arbetar på bank för banktjänsteman. Man arbetar till exempel med in- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, utlandsbetalningar och krediter. Ekonomisk rådgivning är ett stort arbetsområde som växer. Kunderna, som kan vara privatpersoner, företag och föreningar, träffar vanligtvis bankrådgivaren vid förbokade möten. På telefonbanken sker kontakten enbart via telefon och web.

Som privatrådgivare ger man ekonomiska råd och vägledning utifrån en analys av kundens ekonomi. Det kan gälla sparande, placering av pengar, lån till bostad eller kapitalvaror, försäkringar, vardagsekonomi eller familjerättsliga frågor. Man kan även arbeta med att ge råd som rör aktier, fonder, optioner och försäkringar och kan då kallas kvalificerad placeringsrådgivare.

Den information och de råd bankrådgivaren ger kunden ska dokumenteras och lämnas till kunden efter varje rådgivningssamtal. I rollen som bankrådgivare ingår också att ha förmåga att göra kunden medveten om vilka risker som finns, till exempel vid handel med värdepapper.

Företagsrådgivare hjälper företag, handlägger skatteärenden, bolagsbildning, kreditärenden med mera. Man kan också arbeta med företagets långsiktiga planering. Då analyserar man företagets ekonomiska situation, studerar alternativa utvecklingsmöjligheter och gör riskbedömningar.

Att ansvara för betalningar till eller från utlandet kan också vara en uppgift. Man kan sälja och köpa utländska valutor och hjälpa företag med att förmedla lån i utländska banker. Språkkunskaper är nödvändiga.

Man kan också jobba med den centrala förvaltningen. På en finansavdelning arbetar man med att placera företagets egna tillgångar. På central nivå kan arbete med arbete med revision och juridik ingå.

Förmågor

Förmågor som en bankrådgivare behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Att göra en ekonomisk analys och dra slutsatser om vilka olika lösningar som finns för varje kund.

Kundfokus: Att sätta kundens behov i centrum och vara engagerad och flexibel.

Pedagogisk förmåga: Att informera och förklara så att kunden förstår.

Social förmåga: Att kunna samspela med både kunder och kollegor.

Säljinriktad: Att sälja företagets produkter i samband med rådgivning.