Lastmaskinförare

Lastmaskinförare arbetar oftast på byggarbetsplatser med att köra hjullastare eller bandlastare. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt skiftande och handla om till exempel lastning, schaktning, virkeshantering och snöröjning. I arbetet ingår att sköta maskinens underhåll och utföra enklare reparationer.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Det är vanligt att lastmaskinförare är egna företagare, men de kan också vara anställda av exempelvis bygg- och anläggningsföretag.

Inom byggbranschen delas maskiner in i två undergrupper. Dels jordförflyttningsmaskiner som används för att gräva och flytta bland annat jord och schaktmassor, dels kranar som används vid lyft. De som kör dessa maskiner kallas med ett gemensamt namn för maskinförare. Lastmaskiner tillhör gruppen jordförflyttingsmaskiner.

Arbetsuppgifter
Lastmaskinförare manövrerar hjullastare eller bandlastare. Hjullastaren är en hjulburen maskin som varierar i storlek. Förare av en hjullastare lastar främst jord, grus och sprängsten. Lastaren kan också vara utrustad med redskap för pallhantering, lyftning, timmer- och virkeshantering, busk- och gräsklippning och sopning. På vintern kan hjullastaren användas till att lasta snö, ploga och sanda.

Bandlastaren är en bandburen maskin som är kraftigare konstruerad än hjullastaren. Den används vanligen vid lastning och till att flytta sten och annat grövre material vid större anläggningsarbeten och vägbyggen.

För att kunna arbeta med sitt fordon på ett säkert sätt måste lastmaskinförare ha kunskap om markförhållandena på platsen. I arbetet ingår att sköta maskinens underhåll och utföra enklare reparationer. Större reparationer utförs på verkstad. Lastmaskinförare hjälper även till med jobb utanför maskinen när det behövs.

Arbetsmiljö
Det är vanligt med resor och arbete på annan ort. Maskinförare kan ofta hantera flera olika maskintyper, exempelvis grävmaskin, lastmaskin och dumper. Många har också körkort för lastbil. Detta ökar chanserna att ha jobb hela året. Maskinföraryrket är annars säsongsbetonat och säsongen skiftar beroende på var man arbetar. Långt norrut är snöröjning en stor uppgift på vintern när man fortfarande kan gräva i södra Sverige.

Förmågor

Förmågor som lastmaskinförare behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Lastmaskinförare arbetar självständigt i sin hytt.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam på omgivningen eftersom det ofta finns andra människor omkring maskinen.