Bagare

Bagare kan arbeta på ett industribageri, ett mindre bageri med tillhörande butik eller på ett konditori. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar men det som tillverkas i en process från ax till limpa är matbröd, vetebröd och kakor. Det är viktigt att kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Bagare

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för bagare och konditorer blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på bagare och konditorer väntas fortsätta att öka under de kommande tio åren. En del bagare och konditorer lämnar yrket vilket innebär att behovet av ersättningsrekryteringar fortsätter att vara stort.

Tillgången på bagare och konditorer blir inte tillräcklig. Det utbildas helt enkelt inte tillräckligt många bagare och konditorer för att täcka behovet på arbetsmarknaden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

I dag produceras en del matbröd av ett antal stora industribagerier. Men en ökande del bröd bakas även i lokala, närproducerande bagerier. Många butiker bakar även sitt eget bröd och säljer direkt till kunderna utan mellanhänder. Brödtillverkningen ser därmed mycket olika ut beroende på bageriets storlek. Men något som alltid måste finnas är bagarens kunskap om bröd och bakning.

Arbetsuppgifter
Bagare på ett automatiserat industribageri övervakar bakningen som sker med hjälp av maskiner. De knappar in receptet på den produkt som ska bakas i bakdatorn. Brödtillverkningen sker sedan i slutna system. De som arbetar på ett industribageri kan även kallas bageriarbetare. Transporterna av råvaror går i rör mellan olika behållare och ingredienserna blandas efter det inprogrammerade receptet. Därefter delas degen upp och formas.

Jäsningen sker medan degen transporteras på en jäsbana. Gräddningen sker i en tunnelugn genom vilken bröden förs på en linje. Sedan går brödet via en svalbana till paketeringen. Vissa industribagerier har dock ett större antal manuella moment. Att sätta degen kan exempelvis göras för hand, liksom att sköta utbakning och gräddning. Tillverkningen av kaffebröd är inte heller lika automatiserad som tillverkningen av matbröd.

Även de mindre lokala bagerierna och butikerna är välutrustade med maskiner och kan ibland ha bakdator. Det vanliga är dock att de flesta arbetsmomenten utförs för hand vilket ger ett mer omväxlande arbete. Bagarna gör då allt från att väga upp ingredienserna till att forma, jäsa och grädda brödet eller kakorna. De tar också hand om disken och ser till att hålla arbetsplatsen ren och snygg.

Arbetstider
Bagare på industribagerier arbetar ofta natt och helgarbete varannan helg eller liknande förekommer. Även skiftgång kan förekomma. Det är vanligt med förskjuten arbetstid, det vill säga att den som sätter degen börjar tidigare än den som gräddar eller packar brödet. Som bagare på ett litet bageri eller konditori börjar man oftast arbeta mycket tidigt på morgonen.

Arbetsmiljö
Bagaren går och står mycket i sitt arbete vilket kan slita på ben och knän. Kontakten med mjöldamm kan ge upphov till allergier.

Förmågor

Förmågor som bagare behöver ha eller utveckla:

Stresstålighet: Klara arbete i tidvis högt tempo.