Badmästare

Badmästare förebygger olyckor, agerar vid akuta situationer och ger service. Andra vanliga arbetsuppgifter varierar som exempelvis att hålla anläggningen ren och hygienisk, arbeta med vattenrening, leda simundervisning och instruera gymträning.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Badmästare är vanligtvis anställda vid kommunala anläggningar och landsting eller på privata bad och är då ofta egna företagare.

Arbetsuppgifter
Badmästares huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att säkerheten på badet är hög. Genom att vara uppmärksam på möjliga risker och förebygga dem bidrar de till att minska risker för att olyckor inträffar. De övervakar badgästerna i bassänger och agerar på situationer som är eller kan bli farliga.

Arbetsuppgifterna för badmästare beror på utbildning och erfarenhet och det är vanligt att variera mellan olika arbetsuppgifter. Ibland jobbar de i kassan med försäljning och informerar om verksamheten. De arbetar även med vattenreningen genom att ta prover på vattnet, spola filter och se till att klor- och pH-värdet är rätt. Ofta arbetar de också i badets café med servering av mat och dryck. På många anläggningar är det badmästaren som städar och tvätta handdukar, städmaterial och arbetskläder.

Badmästare som har kompetenser på närliggande områden kan även arbeta med hälsa och friskvård på flera olika sätt. Till exempel som instruktör i gymmet, för vattengymnastik eller leda simundervisning. De kan även utföra konditionstestning, ge massage och råd om kost och hälsa. Många badhus har relaxavdelningar med bubbelpool och olika typer av bastubad.

På de flesta badplatserna finns också en badföreståndare som är arbetsledare och har personal -och budgetansvar.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är ofta varm, fuktig och bullrig.

Arbetstid
Simhallar har öppet när de flesta andra i samhället är lediga vilket innebär att badmästare arbetar tidiga morgnar, sena kvällar samt helger.

Förmågor

Förmågor som en badmästare behöver ha eller utveckla:

Pedagogisk förmåga: Att kunna lära ut och ge instruktioner på ett intressant sätt.

Serviceinriktad: Att kunna förstå vad kunder vill ha och behöver och agera utifrån det.

Stresstålighet: Badmästare måste agera och behålla lugn i stressiga situationer.

Säkerhetsfokus: Man behöver kunna uppmärksamma situationer som är eller kan bli farliga.