Kyl- och värmepumpstekniker

Kyl- och värmepumpstekniker arbetar med nyinstallation och service av kyl- och värmepumpanläggningar i bland annat fastigheter. Kyl- och värmepumpstekniker arbetar även med avancerade system där anläggningarna samkörs och regleras elektroniskt med exempelvis ventilationssystem. Arbetet är både praktiskt och tekniskt inriktat. Serviceförmåga är viktigt då man har mycket kundkontakter.

Kyl- och värmepumpstekniker arbetar ofta i mindre installationsföretag. Kunder är både företag och privatpersoner. Beroende på var man jobbar kan man ha olika yrkestitlar.

Arbetsuppgifter
Inom yrket arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Kyl- och värmepumpsystem finns bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i kyl- och frysskåp inom livsmedelsindustrin, men finns även i server- och datorhallar samt i sportanläggningar.

Det finns ett antal kunskapsnivåer inom yrket:

En kyl- och värmepumpsmontör arbetar med nyinstallation av värmepumpar och kylanläggningar. Arbetet består främst av att montera anläggningar och utföra rörinstallationer.

En kyl- och värmepumpstekniker arbetar också med nyinstallation, men framförallt med service och underhåll av befintliga anläggningar. Arbetsuppgifterna varierar mellan mindre serviceåtgärder till service av stora anläggningar. När en anläggning inte fungerar gör teknikern en felsökning för att hitta och åtgärda felet. I arbetet ingår det att se till att anläggningarna är energieffektiva.

En diplomerad kyl- och värmepumpstekniker arbetar med komplexa system där kyl- och värmepumpanläggningar samkörs och regleras elektroniskt med exempelvis ventilationssystem och luftkonditionering. Samkörda system är ett växande arbetsområde.

Styr- och reglerteknikens digitalisering har på senare år inneburit en stor förändring för kyl- och värmepumpstekniken. I vissa fall kan service skötas på distans via internet. Kravet på den teoretiskt tekniska förståelsen har ökat, samtidigt behöver en kyl- och värmepumpstekniker ett tekniskt handlag för att kunna jobba praktiskt med olika verktyg.

Arbetsmiljö
Installation sker nästan alltid i arbetslag, medan servicearbeten sker självständigt. Ibland samarbetar man med VVS-montörer och installationselektriker. Jourberedskap förekommer eftersom anläggningarna är väsentliga för att många samhällsfunktioner ska fungera.

Förmågor

Förmågor som en kyl- och värmepumpstekniker behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: Det är viktigt att kunna organisera sitt arbete på ett strukturerat sätt. Uppdragen är många och varierande, vilket kräver prioritering och självständiga beslut.

Problemlösningsförmåga: Teknikern ska kunna bygga olika typer av anläggningar och behöver anpassa lösningar från fall till fall. Man jobbar med både praktisk och teknisk problemlösning.

Serviceinriktad: I arbetet ingår mycket kundkontakter och det är därför viktigt att ge god service.