Kyl- och värmepumptekniker

Kyl- och värmepumptekniker arbetar med nyinstallation och service av kyl- och värmepumpanläggningar i bland annat fastigheter. Man arbetar även med avancerade system där anläggningarna samkörs med exempelvis ventilationssystem och regleras elektroniskt. Yrket innehåller både teoretiska och praktiska moment. Serviceförmåga är viktig då man har mycket kundkontakter.

Kyl- och värmepumptekniker arbetar ofta i mindre installationsföretag. Kunder är både företag och privatpersoner.

Arbetsuppgifter
Inom yrket arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Kyl- och värmepumpsystem finns bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutiker där alla kyldiskar är kopplade till en gemensam kylmaskin, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser som behöver kylas, inom medicinteknik och vid isbanor. Värmepumpar fungerar precis som kylmaskiner, men då tar man vara på värmen istället för på kylan.

Det finns främst två kompetensnivåer inom branschen:

En kyl- och värmepumpmontör arbetar med nyinstallation av värmepumpar och kylanläggningar. Arbetet består främst av att montera anläggningens komponenter. Även rörmontage förekommer.

En kyl- och värmepumptekniker arbetar främst med service och underhåll av befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Arbetsuppgifterna varierar mellan enklare serviceåtgärder som läcksökning och tätning av läckor, till avancerade felsökningar i stora system samt service och byte av komponenter i stora anläggningar. I arbetet ingår det att se till att anläggningarna är energieffektiva, vilket är viktigt för miljön. Teknikern är ibland även med vid nyinstallation.

Styr- och reglerteknikens digitalisering har på senare år inneburit en stor förändring för kyl- och värmepumpstekniken. I vissa fall kan service skötas på distans via internet. Kravet på den teoretiskt tekniska förståelsen har ökat, samtidigt behöver en kyl- och värmepumptekniker ett tekniskt handlag för att kunna jobba praktiskt med olika verktyg.

Det är vanligt att man börjar jobba som montör för att sedan gå över till tekniker. För de tekniker som söker nya utmaningar finns det möjlighet att bli servicechef, projektledare eller företagsledare.

Arbetsmiljö
Installation sker oftast i arbetslag. Vid servicearbeten åker man ut till kunderna i en servicebil, ofta ensam och ibland med en kollega. Jourberedskap förekommer eftersom anläggningarna är väsentliga för att många samhällsfunktioner ska fungera.

Förmågor

Förmågor som en kyl- och värmepumptekniker behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: Det är viktigt att kunna organisera sitt arbete på ett strukturerat sätt. Uppdragen är många och varierande, vilket kräver prioritering och självständiga beslut.

Problemlösningsförmåga: Teknikern ska kunna bygga olika typer av anläggningar och behöver anpassa lösningar från fall till fall. Man jobbar med både praktisk och teknisk problemlösning.

Serviceinriktad: I arbetet ingår mycket kundkontakter och det är därför viktigt att ge god service.