Kyl- och värmepumpstekniker

Kyl- och värmepumpstekniker jobbar med installation och service av kylanläggningar och värmepumpanläggningar. De arbetar även med avancerade system där anläggningarna samkörs med exempelvis ventilationssystem. Jobbet kräver att teknikern är händig och serviceinriktad, kombinerat med en hel del teoretisk kunskap.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Kyl- och värmepumpstekniker jobbar ofta i små företag som har färre än tio anställda. Det finns flera yrkesroller i branschen. Den som enbart har kunskaper att göra de enklaste arbetsuppgifterna, som ofta innebär montage av nya anläggningar, kallas kyl- och värmepumpsmontör. Den som har mer kunskap, exempelvis motsvarande utbildning på yrkeshögskolenivå, kallas kyl- och värmepumpstekniker. Här beskrivs arbetsuppgifterna för tekniker.

Arbetsuppgifter
Kyl- och värmepumpstekniker jobbar med installation och service av värmepumpar och kylanläggningar. Det blir allt vanligare att teknikern även arbetar med komplexa system där kyl- och/eller värmepumpanläggningar samkörs med exempelvis ventilationssystem i fastigheter. De olika systemen regleras gemensamt och målet är att spara energi.

Arbetsuppgifterna kan gälla alltifrån att montera och göra mindre serviceåtgärder på små kylaggregat och värmepumpar, till att bygga och serva stora komplexa anläggningar. När en anläggning inte fungerar som den ska arbetar kyl- och värmepumpsteknikern med felsökning.

Värmepumpar finns i villor, stora bostads- och kontorskomplex och industrier. Värmepumpar används för att utvinna värme från omgivningen, till exempel utomhusluften eller berggrunden, och använda den för uppvärmning av inomhusluft. Kylanläggningar finns bland annat i livsmedelsbutiker, frysrum och ishallar. I kylanläggningen tas värme bort från inomhusluften istället.

I jobbet ingår praktiska moment som rördragning och en del elektriska installationer. Dessutom krävs ofta teoretiska kunskaper för att förstå hur olika system fungerar och kännedom om vilka komponenter som ska användas och hur de fungerar.

Arbetstider
Jourberedskap kan förekomma i arbetet.

Förmågor

Förmågor som kyl- och värmepumpstekniker behöver ha eller utveckla:

Problemlösningsförmåga: Teknikern ska kunna bygga olika typer av anläggningar och behöver anpassa lösningar från fall till fall.

Serviceinriktad: I arbetet ingår mycket kundkontakter och det är viktigt att ge god service.